Wij maken maakbedrijven toekomstbestendig

Het zijn roerige tijden voor de maakindustrie. Hoewel veel bedrijven uit de sector hun productie en omzet de afgelopen jaren zagen groeien, is er geen tijd om achterover te leunen. Veel bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op de toekomst. Processen zijn beperkt gedigitaliseerd en vaak ontbreekt een strategie om bijvoorbeeld Internet of Things (IoT), servitization en artificiële intelligentie (AI) in te zetten voor procesverbetering. Fellowmind ondersteunt maakbedrijven met de inzet van slimme technologie die bijdraagt aan nieuwe verdienmodellen, kennisborging en het aantrekken van technisch talent.

Procesverbetering middels digitalisering

Digitaliseren is essentieel voor de industrie. Bijvoorbeeld om flexibel te reageren op de klantvraag en om de groeiende internationale concurrentie aan te kunnen. Hoewel er meer geld wordt uitgetrokken voor digitalisering dan in voorgaande jaren, staat digitale transformatie niet overal bovenaan de agenda. In sommige gevallen blijkt het een brug te ver; een kostbare en ingrijpende aangelegenheid die de kern van de bedrijfsvoering raakt. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Of je nu met een big bang of stapsgewijs digitaal wilt transformeren, Fellowmind staat voor je klaar. 

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden die digitalisering biedt: 

  • Meer in control dankzij inzicht in de status van machines 
  • Beter productontwerp dankzij klantfeedback 
  • Gerichtere marketing en sales 
  • Onmisbaar voor het aanboren van nieuwe verdienmodellen zoals servitization 

Supply chain weerbaarheid

Supply chains zijn de afgelopen decennia langer en complexer geworden door globalisering, de (internationale) groeiambities van bedrijven en hun streven naar betere marges. Veel productie is naar lagelonenlanden verplaatst, met ingewikkelde mondiale productienetwerken als resultaat. Dat loont zich in goede tijden, maar is ook risicovol op het moment dat verstoringen zich voordoen. 

Het weerbaar maken van de toeleveringsketen staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Niet verrassend, want verstoringen van de toeleveringsketen komen de laatste jaren steeds vaker voor. Ze kunnen leiden tot bevoorradingstekorten, economische schade en banenverlies. Over alle sectoren beschouwd, krijgen bedrijven gemiddeld elke 3,7 jaar met een verstoring te maken. De oorzaken: een natuurramp, politieke onrust, faillissement, cybercrime of pandemie. 

Met slimme oplossingen helpen we maakbedrijven om risico’s te managen, een balans te vinden tussen efficiëntie en veerkracht en meer inzicht te verkrijgen in de supply chain. Met realtime informatie over voorraden, orders en productie kun je eenvoudiger bijsturen, bepalen wat prioriteit heeft en welke acties je moet nemen om problemen voor te zijn.

Dankzij Fellowmind is onze organisatie proactiever en meer in controlZo geven KPI-dashboards en rapportages precies inzicht in onze voorraden, orders, uitleverdatums en machineprestaties.”

Michiel Bos, manager supply chain bij VEBE

Waar maakindustrie en digitalisering samenkomen

Verduurzaming

Ook op het vlak van duurzaamheid wordt veel van de maakindustrie verwacht. Wet- en regelgeving wordt geleidelijk strenger en de roep van eindklanten om duurzamer te produceren, luider. Verduurzamen gaat, mits je het slim aanpakt, hand in hand met het besparen van energie(kosten) en het tegengaan van verspilling. Maakbedrijven kunnen zich ermee onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten en spelen een grote rol in verduurzaming van de keten. Op verschillende vlakken draaien bedrijven in ons land mee in de wereldtop met nieuwe technologieën en duurzame productiemethoden die de energietransitie versnellen. Om die positie niet te verliezen, zijn investeringen nodig in R&D en de kennis en vaardigheden van medewerkers. 

Om tot een drastische vermindering van uitstoot te komen, is het zaak processen slimmer in te richten en efficiënter te produceren, bijvoorbeeld door digitalisering en effectief energiemanagement. Nog een route op weg naar duurzaamheid is remanufacturing. Producten of machines zodanig ontwikkelen dat ze eenvoudig zijn te repareren, upgraden en te recyclen.

War for talent

Vergrijzing, een beperkte aanwas van nieuw technisch personeel en een groeiende kenniskloof bedreigen de continuïteit van maakbedrijven. Ook strijden ze niet alleen met directe concurrenten om technisch talent, maar ook met bedrijven uit andere sectoren die soms betere voorwaarden bieden. 

Om de concurrentiestrijd niet te verliezen, moeten werkgevers aantrekkelijk worden voor bestaande én nieuwe vakmensen. Dat betekent inspelen op de behoeften van een (qua leeftijd, geslacht en cultuur) divers personeelsbestand en slimme tools inzetten die vóór mensen werken. Goede en gemotiveerde mensen zijn bereid om mee te bewegen en hebben directe invloed op je vermogen om adequaat te reageren op veranderende marktomstandigheden. Hun betrokkenheid en motivatie zijn cruciaal voor je succes, nu en in de toekomst.

arrow right Neem contact op