Genomtänkt systemintegration är en konkurrensfördel

Nyckeln till effektivare systemstöd och ökad digitalisering.

Varför behövs en strategi för systemintegration?

Att skapa integrationer mellan olika applikationer och system är idag en självklarhet för de flesta verksamheter. Det finns oftast inget IT-projekt som inte också är ett integrationsprojekt. Systemintegration är nyckeln till att skapa en fungerande IT-struktur med ordning och reda, smarta lösningar för informationsutbyte och automatiserade flöden, utan applikationsberoenden.

Väl genomtänkta och smart designade integrationslösningar blir dessutom en grundförutsättning för att knyta ihop, anpassa och förändra din verksamhet både internt, och med kunder, leverantörer och partners. Det är grunden för att snabbt kunna erbjuda nya digitala tjänster och nyttja den fulla potentialen av digitalisering. Något som ger avgörande konkurrensfördelar idag.

Vi är specialister på integration av Dynamics 365 med ditt övriga applikationslandskap, tillsammans med en integrationsplattform baserad på Microsoft Azure Integrations Services (AIS). Vi kan stötta dig genom hela kedjan från integrationsstrategi till implementation, förvaltning och support av din integrationsplattform.

Integrationsteamet är bra på att tala om vad man kan göra men också väldigt lyhörda och bra på att värdera tillsammans med kund vad som faktiskt behövs och kommer användas. De är proaktiva och snabba med ett väldigt bra bemötande och hög servicegrad.

Nicklas Fagerkvist IT-chef på Scandbio

För ett stabilt digitalt ekosystem

Verksamheten vill ha nya och moderna IT-tjänster, stor flexibilitet och kunna nyttja värdet i all data från de olika tjänsterna. IT-avdelningen behöver kunna svara på behoven snabbt (gärna med proaktivitet), ska tillhandahålla rätt systemstöd och dessutom skapa kontroll i ett komplext applikationslandskap.

Hur går detta ihop?

En erfaren integrationspartner som Fellowmind kan hjälpa dig att: 

  • Ta fram en integrationsstrategi 
  • Skapa en hållbar integrationsarkitektur med korrekt integrationsmotor 
  • Utveckla nya integrationsflöden 
  • Supportera och förvalta din lösning 
  • Etablera ett integration center

Detta gör vi i molnet, on premise eller med en hybridlösning. Allt beroende på ditt behov. Våra integrationsspecialister finns med i alla steg.

Tre steg till fungerande systemintegrationer

Connect är vår metod. Den använder vi för att leverera integration till dig oavsett om det handlar om att ta fram en integrationsstrategi eller genomföra ett helt integrationsprojekt.

Metodens tre faser möter ditt behov på rätt nivå:

  • Strategy - Definierar nuläge och önskat läge samt konkretiserar riktlinjer för hur ni ska jobba med systemintegrationer både ur ett verksamhetsperspektiv och ett tekniskt perspektiv.
  • Establish - Här etablerar vi plattform, struktur och lösningsmöns er. 
  • Run - Vi hjälper er att etablera ett Integration Center som kan driva förvaltning och vidareutveckling av integrationslösningarna. 

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!