Integration

Nyckeln till effektivare systemstöd och ökad digitalisering.

Varför behövs systemintegration?

Om dina system kommunicerar bättre med varandra så fungerar hela din verksamhet bättre. Systemintegration är nyckeln till att skapa en fungerande IT-struktur med ordning och reda, automatiserade flöden, utan applikationsberoenden. Det ger en effektivisering av administrativa processer och en snabbare digitaliseringstakt för hela bolaget.

Vi kan stötta dig genom hela kedjan från integrationsstrategi, val av integrationsplattform och integrationsmotor, genomförande av ditt integrationsprojekt till förvaltning och övervakning av din integrationslösning.

“Integrationsteamet är bra  att tala om vad man kan göra men också väldigt lyhörda och bra att värdera tillsammans med kund vad som faktiskt behövs och kommer användas. De är proaktiva och snabba med ett väldigt bra bemötande och hög servicegrad.”

Nicklas Fagerkvist, IT-chef  Scandbio

För ett stabilt digitalt ekosystem

Verksamheten vill ha nya och moderna IT-tjänster, stor flexibilitet och kunna nyttja värdet i all data från de olika tjänsterna. IT-avdelningen behöver kunna svara på behoven snabbt (gärna med proaktivitet), ska tillhandahålla rätt systemstöd och dessutom skapa kontroll i ett komplext applikationslandskap.

Hur går detta ihop?

En erfaren integrationspartner som Fellowmind kan hjälpa dig att: 

  • Ta fram en integrationsstrategi 
  • Skapa en hållbar integrationsarkitektur med korrekt integrationsmotor 
  • Utveckla nya integrationsflöden 
  • Supportera och förvalta din lösning 
  • Etablera ett integration center

Detta gör vi i molnet, on premise eller med en hybridlösning. Allt beroende på ditt behov. Våra integrationsspecialister finns med i alla steg.

Integration.jpg

Tre steg till fungerande systemintegrationer

Connect är vår metod. Den använder vi för att leverera integration till dig oavsett om det handlar om att ta fram en integrationsstrategi eller genomföra ett helt integrationsprojekt.

Metodens tre faser möter ditt behov på rätt nivå:

  • Strategy - Definierar nuläge och önskat läge samt konkretiserar riktlinjer för hur ni ska jobba med systemintegrationer både ur ett verksamhetsperspektiv och ett tekniskt perspektiv.
  • Establish - Här etablerar vi plattform, struktur och lösningsmöns er. 
  • Run - Vi hjälper er att etablera ett Integration Center som kan driva förvaltning och vidareutveckling av integrationslösningarna.