Custom Applications Development

Finns inte den digitala lösningen som just du behöver? Då bygger vi den åt dig!

Verksamhetslösning helt efter era behov

Om ni säkerställer att era system stödjer ert affärsbehov så blir er vardag och verksamhet effektivare. Ert befintliga systemstöd, affärssystem eller digitala verktyg kanske inte till 100% stöder det behov ni har, varför en helt anpassad lösning kan vara att föredra. Ibland finns lösningen ni behöver inte på marknaden överhuvudtaget. Då bygger vi den åt er oavsett vilken bransch ni tillhör! 

För att nämna några exempel så har vi levererat allt från kund & eftermarknadsportaler till komplexa besiktningsapplikationer och prishanteringssystem med unika krav där affärssystemet inte räcker till. Vi integrerar er unika lösning i ert befintliga applikationslandskap, och ser till att ni får ut önskad effekt. 

Vi använder oss av modern teknik och moderna tjänster för att bygga framåtlutade webbapplikationer där våra arkitekter, utvecklare och UX-designers har erfarenheten och kompetensen som krävs för att bygga riktigt användarvänliga applikationer.  

Självklart är vi med er hela vägen från analys, kravställning, arkitektur, design och systemlösning till förvaltning och support av er lösning.

“Fellowmind är systemleverantör av vårt unika processtöd Program för Teknisk Standard (PTS) sedan över 10 år. Systemutveckling, förvaltning och support för vår stora verksamhet är ett omfattande åtagande som kräver en engagerad IT-leverantör som Fellowmind. PTS används idag som systemstöd i byggprocesser i 20 av Sveriges 21 regioner.”

Charlotte Bruun, Utvecklingschef på Regionfastigheter i Jönköping