Waste & Recycling

Vi erbjuder lösningarna som låter din bransch fokusera på sin huvuduppgift: en renare värld.

Waste & Recycling-min.jpg

Högre effektivitet med ett affärssystem för avfall & återvinning

Avfalls- och återvinningsbranschen bidrar till vår gemensamma framtid. Med en lösning speciellt utvecklad för deras bransch bidrar vi i vår tur till att förenkla och effektivisera deras arbete.

De utmaningar och behov som avfalls- och återvinningsbranschen har ställer stora krav på systemstöd, om inte administrationen ska bli överväldigande. Flera parallella it-lösningar och system för olika delar av verksamheten är vanligt förekommande. Något som bidrar till att man saknar en helhetsbild över alla processer, och sänker effektiviteten.

Hur skapar vi istället en branschlösning som höjer effektiviteten? Jo, genom att komplettera ett stabilt grundsystem med en rad branschspecifika funktioner, såsom miljöorder som hanterar ut- och inflöde av material och pengar, containerhantering samt deponi- och miljöskattehantering. På så sätt kan vi skapa en lösning som tillåter branschen att fokusera på sin huvuduppgift: En renare värld.

arrow right Jag är intresserad