Scandbio

Systemintegration med verksamhetsanpassad strategi för Scandbio

En ökande digitaliseringsgrad och behov av att kunna följa bolagets affär ställde högre krav på Scandbios systemintegrationer. Tillsammans med Fellowmind har man implementerat integrationsplattformen BizTalk Server.

  • Anställda

    130
  • Bransch

    Manufacturing
  • Huvudkontor

    Jönköping, Sverige

Utmaning Point-to-point-integrationer och manuella inmatningar.
Teknisk lösning BizTalk Server.
Resultat Automatiserade flöden och integrationer mot leverantör. Det komplexa applikationslandskapet är under kontroll och digitaliseringsnivån förbättras ständigt.

Växande applikationslandskap skapade nya behov

De senaste åren har IT-projekten regnat tätt på Scandbio. Ny webbshop. Nytt affärssystem. Nytt CRM. Fler leverantörer och en bredare kundbas. Till detta kom Nicklas Fagerkvist som IT-chef 2017. Hans första år var fokus att få ordning på det komplexa applikationslandskapet och jobba med samverkan mellan avdelningarna.

– Vi skapade ett IT-råd med representanter från varje verksamhetsområde, berättar Nicklas. Vi bromsade vissa delar, fick andra flöden att fungera bättre och kunde tydligare se vilka behov vi behövde prioritera.

Att ha tillgång till rätt data och kunna följa affären hela vägen från produktion via beställning och transport till slutleverans och fakturering var en prioriterad fråga. Scandbio har med hjälp av en IT-samordnare och olika samarbetspartners höjt digitaliseringsnivån betydligt.

Systemintegration en förutsättning för digitalisering

Digitalisering på alla plan ställer dock allt högre krav på systemintegrationerna. Den befintliga servern in-house behövde bytas mot en större serverpark och kravet på antalet integrationer med olika system ökade. Det var dags att gå från point-to-point-integrationer och manuella inmatningar till en genomtänkt integrationsstrategi och plattform.

Lägg tid på förstudien, gå igenom analyserna, prioritera strategiarbetet. Det märks i efterhand när beslut har tagits för fort eller inte följt planen.

Nicklas Fagerkvist, IT-chef Scandbio

Integrationsstrategi med Fellowminds team

Anbudsförfrågan gick ut till flera leverantörer men valet föll snabbt på Fellowmind. Tidigare projekt med Fellowmind inom andra affärsområden fungerade bra och integrationsteamets kompetens var hög. Även den geografiska närheten spelade in, bra och nära relationer är viktigt för Scandbio.

Ett grundläggande strategiarbete inleddes.

– Mitt allmänna råd i IT-projekt är alltid att göra det inledande arbetet väldigt väl. Lägg tid på förstudien, gå igenom analyserna, prioritera strategiarbetet. Det märks i efterhand när beslut har tagits för fort eller inte följt planen. Det är dumsnålt att försöka spara in på denna fasen, säger Nicklas.

Integrationsplattformen BizTalk Server motsvarade kraven

BizTalk Server fyllde de behov Scandbio ställde på en integrationsplattform. BizTalk Server är bra på att integrera med olika tekniker och format samt har bra övervakning på de olika flödena. Tillsammans med Fellowminds integrationsteam automatiserades flöden och integrationer mot leverantörer.
Resultatet är tydligt. Det komplexa applikationslandskapet är under kontroll och digitaliseringsnivån förbättras hela tiden. Organisationen är effektivare och leveranssäkerheten är större.

Proaktivitet och långsiktighet är viktigt

Projektet har rullat på smidigt och de vägbulor som dykt upp har de inblandade konsulterna löst snabbt och med hög servicegrad. Proaktivitet och input från experterna i ämnet är alltid viktigt, poängterar Nicklas.

– Nu är den befintliga lösningen stabil och det är dags att se framåt. Ska vi upp i molnet? Hur mycket ska med dit? Vi lägger kraft på att forma långsiktiga strategier och vi får bra input från Fellowminds konsulter kring hur trenderna framåt ser ut och vad som är relevant för oss.

Vill du veta mer?

Vi på Fellowmind har över 20 års erfarenhet av att implementera smarta systemlösningar för företag i tillväxt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig välja rätt är du varmt välkommen att höra av dig till Anna-Karin Sandstedt!