Professional Services – system för tjänstebolag

Idag går utvecklingen allt snabbare, särskilt för innovationsbolag. För att behålla konkurrenskraften behöver du en plattform som gör att du snabbt och modernt kan förändra dig.

Professional Services.JPG

Vår helhetslösning underlättar ditt företags kundrelationer och hjälper dig att vara flexibel genom ett stabilt affärssystem, ett smart CRM-system och ett insiktsskapande analysverktyg. Dessa hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter, prioritera dina säljresurser och förutse kunders beteenden.

Så hjälper vi dig:

  • Marknadsautomation-process för leadsgenerering och kundbearbetning.
  • Relationsförsäljning med hjälp av LinkedIn.
  • Öka säljarnas produktivitet genom att förenkla deras arbete.
  • Hantera hela er projektprocess ifrån planering, genomförande och uppföljning.
  • Hantera kontrakt och avtalsfakturering.
  • Ta rätt beslut genom realtids insikter.
  • Bygga starka kundrelationer genom att införa en kundservice i världsklass.