1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste - Rekrytointirekisteri

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (esim. (EU) 2016/679 (Tietosuoja-asetus eli ”GDPR”) ja Tietosuojalaki (1050/2018)).

Tämä Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste täydentää Fellowmind Finland Oy Ab:n yleistä Tietosuojaselostetta ja yksityisyydensuojaa koskevaa käytäntöä (”Tietosuojaseloste”) ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaiset yleiset tiedot ilmenevät Tietosuojaselosteesta (ks. täältä).

Seloste päivitetty 10.11.2021

2. Rekisterinpitäjä

Fellowmind Finland Oy Ab
Linnoitustie 6, 02600 Espoo
020 759 8600 info@fellowmind.fi
Y-tunnus: 1560617-9

3. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Fellowmind Finland Ab
Linnoitustie 6, 02600 Espoo
020 759 8600  info@fellowmind.fi

4. Rekisterin nimi

Fellowmind Finland Oy Ab:n Rekrytointirekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on työhakemusten vastaanottaminen ja käsittely sekä ylläpitää kontaktia työnhakijoihin.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Haettu työrooli
  • Käyttäjän itse luomat tiedot (esim. viestit, ansioluettelot, hakemustekstit)
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Nimi

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan työnhakijoilta itseltään hakemuksen lähettämisen yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Fellowmind Finland Oy Ab ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja säilytetään EU:n alueella TalentAdore-järjestelmässä. TalentAdore täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Työntekijän tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Tiedot on tallennettu TalentAdore Amazon Web Services –palvelimille, jotka täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.