Managed services: kattavat IT-ympäristön ylläpito- ja tukipalvelut

Toimiva ja turvallinen IT-ympäristö sekä toimivat järjestelmät varmistavat, että työnteko on tehokasta ja sujuvaa ajasta ja paikasta riippumatta. Liiketoimintaa on vaikea tehostaa, jos IT-ratkaisut eivät vastaa yrityksesi tarpeita. Ulkoista IT-osaaminen: varmista luotettava IT-tuki käyttäjille sekä IT-ympäristösi toimivuus ja jatkuva kehittäminen oli yrityksesi käytössä pilvi-, hydridi- tai on-premise-ratkaisu.

IT-ympäristöt ketterästi ojennukseen

Digitalisaatio asettaa yrityksen IT-arkkitehtuurille, käytössä oleville laitteille ja ohjelmistoille, käyttäjille sekä tietoturvalle täysin uusia vaatimuksia. Tietoturvallinen, kustannustehokas ja liiketoimintaa tukeva IT-ympäristö on kokonaisuus, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa.

Ulkoistetut IT-palvelut

Autamme IT-järjestelmien ja verkkojen hankinnassa, ylläpidossa ja päivityksessä. Voit halutessasi ulkoistaa koko IT-infrasi meille, jolloin varmistamme järjestelmiesi ja yhteyksiesi toimivuuden sekä olemme käyttäjiesi tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa. Saat meiltä yrityksesi kokoisen IT-ympäristön, jonka ylläpidon ja toimivuuden voit ulkoistaa meille.

Modernit työympäristöt, joissa työn tekeminen onnistuu ajasta, paikasta ja työvälineistä riippumatta aina yhtä tehokkaasta, ovat ottaneet aimo loikan eteenpäin kehityksessä viimeisen vuoden aikana. Ketterä, tietoturvallinen ja kustannustehokas IT-ympäristö auttaa kehittämään liiketoimintaa muuttuvien tarpeiden mukana.

Pilvipalvelut ja Azure – ketteryyttä toimintoihin

Liiketoimintaa on vaikea kehittää tai kasvattaa, jos IT-ratkaisut eivät vastaa yrityksen muuttuvia tarpeita. Pilvipalvelut, kuten Microsoft Azure-ratkaisut, tuovat kaivattua joustavuutta ja ketteryyttä yrityksesi IT-infran ylläpitoon ja kustannuksiin.

Julkinen pilvi, hybridi tai on-premise IT-ratkaisuna

Pilvipalveluissa on sopivia vaihtoehtoja eri tilanteissa oleville yrityksille. Julkisen pilven infra sijaitsee jaetuilla palvelimilla, jolloin samat palvelimet ovat myös muiden asiakkaiden käytössä. Yksityisessä on premise -pilvessä palvelinkapasiteetti on vain yrityksesi käytössä mahdollistaen pilven täyden hallinnan. Hydridiratkaisussa sovelletaan niin julkisen kuin yksityisen pilven muodostamaa kokonaisuutta.

Mikä sitten on sinun yrityksellesi sopiva ratkaisu? Oikea ratkaisu riippuu niin yrityksen resursseista, IT-strategiasta sekä olemassa olevasta IT-infrastruktuurista – autamme sopivan IT-ratkaisun suunnittelussa.

IT-ympäristön kehittäminen ja ylläpito jatkuvana palveluna

Saat meiltä liiketoimintaasi parhaiten tukevat IT-ratkaisut, järjestelmien ylläpidon ja kehittämisen sekä tuen käyttäjillesi. Varmistamme järjestelmiesi ja yhteyksien toimivuuden sekä olemme käyttäjiesi tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa.

  • Ulkoistetut IT-palvelut: Tarjoamme IT:n etävalvonnan ja ylläpidon, laitteiden asennukset sekä konesalipalvelut, virtualisoinnin, lisenssihallinnan ja tietoturvan sekä IT-kehityksen jatkuvana palveluna. 
  • Jatkuvat ylläpitopalvelut ja käyttäjätuki: Ylläpitopalveluiden avulla turvaat liiketoiminnallesi tärkeiden järjestelmien toimivuuden kaikissa tilanteissa. Meiltä löytyy monipuolista osaamista mm. Microsoft, Qlik, Adaptive Workday Planning, Jedox ja CCH Tagetik -ratkaisujen osalta. Tarjoamme lisäksi kokonaisvaltaiset käyttäjien tukipalvelut. 
  • Laitteet ja ohjelmistot: Osana modernia työympäristö ja toimivaa IT-ympäristöä toimitamme tarvittavat palvelimet, työasemat, lisenssit, verkko- ja oheislaitteet. Huolehdimme laitteiden lisäksi verkon suunnittelusta, asennuksesta sekä sen valvonnasta ja hallinnasta. 
arrow right Ota yhteyttä