Udnyt fremtidens bæredygtige energi

Brug teknologi til at sikre bæredygtighed, skabe en smartere og mere bæredygtig energi-infrastruktur, muliggjort af data og indsigt.

En bæredygtig energisektor

Der sker store forandringer inden for energisektoren i disse år. Vi peger på fem nøgletrends og dertilhørende udfordringer, der præger energimarkedet:

  1. Den operationelle kompleksitet ved at styre et stadig mere dynamisk energinet
  2. at forblive effektiv og opretholde et højt pålidelighedsniveau efterhånden som elektrificeringen af samfundet stiger
  3. at deltage og samarbejde aktivt i et stadig mere udvidet energiøkosystem
  4. at levere skræddersyede og relevante oplevelser til forbrugere og organisationer
  5. at imødekomme alle de ovenstående og samtidig opfylde kravene til bæredygtighed

At udnytte fremtidens bæredygtige energi kræver opfindsomhed, kontrol, beslutsomhed og evne

Ved at udnytte den nyeste teknologi kan din virksomhed være med til at skabe en smartere og mere bæredygtig energisektor. Men også ved at udnytte samarbejdspotentialet på tværs af branchepartnerskaber gennem åbne data og digitale platforme, kan du være med til at skabe et ambitiøst netværkssamarbejde inden for energiøkosystemet.

Overvåg og håndter din Smart Energy infrastruktur ved hjælp af IoT, AI & ML, hvor indsamling og brug af data øger fleksibiliteten og din evne til at overvinde udfordringer såsom tovejs energinet (Grid Bidirectionality) og variationen i DER’er (Distributed Energy Resource)

Arbejd smart med Demand Management ved at få indsigt i mønstre i netbelastninger, så du kan forudsige hændelser og træffe smartere og mere omkostningseffektive beslutninger, samtidig med at du forhindrer afbrydelser og nedbrud

Gør brug af Predictive Maintenance, så du kan forudse og planlægge vedligeholdelse og derved reducere omkostninger til indkøb, opbevaring og arbejdskraft drastisk samt styrke forsyningssikkerheden

Tag aktiv del i en udvidet Smart Energy sektor, hvor brug og deling af data gør det muligt at skabe innovative partnerskaber samt deltage i og tilpasse sig et mere bæredygtigt og stadig mere komplekst energiøkosystem

EnergyConnect INSIGHTS

Øget elektrificering

EnergyConnect Insights er bragt til verden for at Danmarks elnetselskaber skal kunne navigere i den hastigt grønne omstilling, hvor elnettet skal geares til at kunne optage og transportere stadig større mængder grøn strøm til at forsyne stadigt flere elbiler, solceller og varmepumper. Men også et øget pres på at frigøre sig fra fossile brandstoffer, sætter gang i innovation og investeringer, sektorkobling mellem energiformer, forsyninger og industri.
Alt sammen sætter ekstra pres på elnettet med en ustoppelig elektricificering, som skal indfri ambitionen om nul udledning af klimagasser.

Datadrevne forudsigelser skaber fleksibilitet og undgår overbelastninger

I takt med at elnettet skal udvides og opgraderes de næste år, vil især netselskaberne gerne kunne forudsige lokale overbelastninger for at undgå nedbrud.
Ved at kombinere de rette datakilder med ny teknologi, tilbyder Fellowmind elnetselskaberne øget indsigt i elnettet til at opnå intelligent fleksibilitet.
EnergyConnect Insights kan varsle fremtidige datadrevne forudsigelser på spidsbelastninger, detektere kategoriserede forbrugsmønstre samt give forbedret indsigt i, hvordan udbygning af elnettet skal prioriteres.
Ved at samle mere end blot målerdata, opnås øget indsigt i forbrug, reaktiv energi samt faseforskydninger fra stadigt større decentral elektrificering.

Udvidet økosystem af data

Datapuljeindsamling sker fra et udvidet økosystem fra Netbas, SCADA som målerdata samt anden offentlig data som feks. vejrdata. Systemet opererer også med kortsigtede forudsigelser fra realtids IoT-målere og langsigtede forudsigelser ved hjælp af syntetiske datamodelleringer.

EnergyConnect Insights balancerer klimahensyn, forsyningssikkerhed og optimeret drift med vedvarende energi i en hastig grøn omstilling.

Systemet er designet efter CIM-standarden med fuld interoperabilitet for at indsamle eller udveksle data om elnet og markedsudveksling for digital indsigt, simulering og forudsigelighed mod stabil forsyningssikkerhed.

Forberedt på en ny virkelighed

Nord Energi har i en årrække været EnergyConnect kunde og leverer elektricitet med tårnhøj sikkerhed for mere end 100.000 netkunder.

Hele branchen kigger ind i et stigende elforbrug som følge af elektrificeringen og for Nord Energi som netselskab er det helt store spørgsmål, hvor der skal reinvesteres først.

Især i Nord Energis område har stadig flere eldrevne varmepumper og elbiler og ændrede forbrugsvaner i landets fritidshuse trukket et øget elforbrug med sig.

Til at identificere de mest kritiske lokationer kan Nord Energi Net bl.a. få hjælp af datadrevne kategoriseringer og forudsigelser af forbrug- og produktion, til understøttelse af prioriteret reinvesteringsplan for 10-0,4 kV-området. Men på kort sigt er der også behov for at kunne forudse og håndtere nyt forbrug samt ny produktion fra især vindmøller, solceller, varmepumper og elladere.

Fakta om Nord Energi Net

  • Leverer knap 1 mia. kWh/år
  • Driver ca. 60 km luftledninger og ca. 390 km 60 kV-kabler
  • Driver ca. 2.600 km 10 kV-kabler (nul luftledninger)
  • Driver ca. 4.300 km 0,4 kV-kabler og knap 39.000 kabelskabe
  • Har 2.668 stk. 10/0,4 kV-stationer og 46 stk. 60/10 kV-transformere

Kontakt

Director, Sales & Industry

Kim Gregersen
+45 41 72 33 10
kim.gregersen@fellowmind.dk