Möt framtiden som ett Connected Company

Världen har vaknat upp till en digital verklighet. Medan tekniska lösningar och algoritmer hanterar människors dagliga aktiviteter blir samhället alltmer sammankopplat. Vi ser hur det förändrar grunderna för hur företag kan göra affärer och vad du kan göra för att fånga möjligheterna.

Genom att agera som ett Connected Company kan ditt företag agera och anpassa sig fortare till förändring, ta vara på möjligheter och skapa fler meningsfulla möten.

Utöka inflytandet över verksamheten

Medan andra företag jobbar isolerade i silos kan du utöka ditt inflytande över organisationen och ansluta till nätverk fulla av tillgångar. Upptäck verksamhetens fulla potential som ett Connected Company.

Häng med i snabbt föränderliga krav

Vägen till ett Connected Company är en resa. Tillsammans ritar vi upp en roadmap för att identifiera och etablera meningsfulla kontaktpunkter inom de områden där inverkan är som störst. Vi utmanar antaganden och uppmanar människor, team och organisationer att utforska nya idéer och okonventionella sätt att tänka om hur saker och ting borde vara.

Eftersom vårt arbete handlar om människor lika mycket som det handlar om tekniska lösningar tar vi en helhetsapproach till vägledningen för ett Connected Company genom fyra grundpelare.

CUSTOMERS

Svara till ständigt föränderliga kundkrav

EMPLOYEES

Möjliggör för anställda att utvecklas

OPERATIONS

Optimera din verksamhet agilt

ENVIRONMENT

Innovation för en hållbar framtid

Företag som agerar som Connected Companies har överhanden eftersom de lär sig och rör sig fortare för att finna nya tillväxtvägar.

Debbie Alders
Debbie Alders Group Strategy Director

Din resa börjar här

Vårt mål är att få människor att uppskatta tekniska lösningar i jobbet och att tekniken ska jobba för dem. Vi använder integrerade Microsoft cloud-plattformar och uppmanar till agil utveckling genom våra Managed services. I våra åtaganden ser vi till att dina medarbetare får hjälp att anpassa sig till ny teknik och gilla lösningarna. Vi följer en välbeprövad metod för att hantera den kulturella förändringen i tankeställningen som behövs. För när människor blomstrar gör affärerna det också.

Lär känna Fellowmind

Som en av Europas ledande Microsoftpartners vägleder vi verksamheter till digital beredskap med djup branschkunskap och skalbara Microsoft cloud-lösningar.

Det är vårt mål att göra dina kontaktpunkter meningsfulla – medan tekniken kopplar samman oss är det människor som ger kontakten syfte och mening.