Vår vision

För oss på Fellowmind handlar teknik om att skapa kontakter. Och där tekniken kopplar oss samman är det vi människor som skapar mening.

Skapa meningsfulla kontakter

Att hitta vägar till meningsfulla kontakter kommer att bli ännu viktigare i den digitala framtiden. Det är därför vi fokuserar på att göra relationen och samspelet mellan teknik och människor mer intuitivt, enkelt och personligt.

Meaningful Connections

Människan i centrum

Skapandet av en sammankopplad upplevelse har fått oss att utveckla ett heltäckande tillvägagångssätt. Vi har förvandlats till en tjänsteleverantör som kan ge kunderna stöd inom alla delar av deras verksamhet. På den tekniska sidan erbjuder vi kompetent expertis och modulbaserade affärslösningar. På den mänskliga sidan gör vi användarna delaktiga i utvecklingen och implementeringen. Vi ser även till att våra kunders medarbetare kan anpassa sig till ny teknologi och att de trivs med att arbeta med teknologin. 

I grunden handlar vårt löfte till våra kunder lika mycket om människor som om teknik.

“Vi vill hävda att genom att sätta människorna i centrum, gör vi det möjligt för dem att dela med sig av sina talanger. Och när människor blomstrar, blomstrar även företagen och samhället.”

Emiel Putman, Fellowminds grundare och VD 

När människor blomstrar, blomstrar företagen

Våra medarbetare har stor betydelse för allt vi gör. Allt börjar med hängivna människor som är villiga att göra det där lilla extra för att skapa en unik kundupplevelse. Genom att sätta människorna i centrum, gör vi det möjligt för dem att dela med sig av sina talanger. Det gäller både för Fellowmind och våra kunder.

Ambitionen att skapa innovation finns i våra gener. Vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter konstant. Vi bygger hållbara och givande relationer med våra kunder och samhället. Det är på detta vis vi förbättrar affärsprocesserna för branscherna vi fokuserar på, vilket leder till mer än bara högre omsättning.

Hållbarhet och teknologi går hand i hand

Hållbarhet som möjliggörs med hjälp av teknologi kan lösa många av de miljömässiga och sociala utmaningar som vi står inför. Vi på Fellowmind vill ta vårt ansvar och bidra till detta.

Tillsammans med våra kunder kan vi se potentialen som en övergång till en grönare och mera inkluderande ekonomi har. Enligt vår vision behöver vi ytterligare fördjupa relationen mellan digital och hållbar transformation. Det kommer att hjälpa både oss själva och våra kunder att uppfylla våra respektive syften.

Skapa kontakt

Tycker du att vår vision är intressant? Vill du dela med dig av dina tankar? Kontakta oss!

arrow right Kontakta oss