Få klar översikt av din påverkan

Vägen till den gröna omställningen är en väg vi tar tillsammans. Vi ser teknik som en möjliggörare för innovation och tror att teknik-driven hållbarhet kan lösa många av de miljömässiga och sociala utmaningar som vi står inför. Med vår hjälp kan du få användbara insikter om ditt företags miljöpåverkan genom molnbaserade lösningar och ett hållbart tänkesätt.

Digital innovation for sustainability

Följ med till Cloud for Sustainability

Att mäta och rapportera utsläpp har varit en arbetsam och komplicerad uppgift för de flesta företag. Men med hjälp av Microsofts nya Cloud for Sustainability är du direkt kopplad till insikter genom hela din värdekedja. Genom att använda en omfattande SaaS-lösning (programvara som en tjänst) kan du samla in data, rapportera och minska din organisations miljöpåverkan genom automatiserade dataanslutningar. Vi vill leda den här revolutionerande innovationen och vara världens första partner att erbjuda en lösning.

  • Insamling – Med nära kopplingar till olika utsläppskällor kan Microsoft Cloud for Sustainability återge en automatiserad och nära realtids-uppdaterad bild av kundernas avtryck genom hela värdekedjan.
  • Rapportering – Vi analyserar, visualiserar och rapporterar din organisations resursförbrukning, miljöpåverkan och hållbarhetsframsteg till intressenter, tillsynsmyndigheter och allmänheten.
  • Minskning – Vi ställer in och spårar gradvisa och långvariga mål direkt kopplade till dina data. Du kan jämföra framstegen med dina konkurrenter och identifiera potentiella luckor i uppfyllandet av regulatoriska krav.

Digital innovation i praktiken

Efterfrågan på mat kommer att öka med 70 % fram till år 2050 och det är avgörande för dagens jordbruk att hålla balansen mellan avkastning och hållbarhet. FarmViewer-appen kombinerar data från Microsoft FarmBeats med fysiska sensorer för att ge holländska bönder insikter om luft, mark och grödor. Som en av de första leverantörerna i Europa har vi anslutit oss som partner till Microsoft Farmbeats-projektet för att bidra till framtiden för den europeiska jordbrukssektorn.

Ett hållbart tänkesätt

Hållbarhet är kärnan i Fellowminds affärsstrategi och i många av våra kunders strategi. Dagens två megatrender, digitalisering och hållbarhet, går hand i hand. Följ vår resa som ett socialt ansvarsfullt och hållbart företag.

Nära samarbete med Microsoft

Fellowmind har varit en nära partner med Microsoft under en lång tid och har en plats i prestigefyllda Inner Circle, som är reserverad endast för den främsta 1 % av partnerna. Vi kan också stolt säga att vi är komplett Gold-certifierade inom alla expertisområden. Det här engagemanget och vårt nära samarbete med Microsoft ger oss verktyg och inflytande för att ge dig allra bästa service längs din digitala resa.

Get in touch

Peter Stulp
Group Sustainability Director Peter.Stulp@fellowmindcompany.com
+31 644 367 912