Power BI GO

En paketerad lösning för att få full koll på din verksamhet med hjälp av Power BI för Dynamics 365 Business Central.

Uppföljning i Power BI för BC/NAV

Att följa upp och analysera verksamheten är en av de viktigaste aktiviteterna för att utveckla företaget och affären. För att få ut det mesta av dina data från affärssystemet rekommenderar vi Power BI, som ger dig utökade och mer grafiska uppföljningsmöjligheter.

Power BI GO_.jpg

Vad är Power BI GO?

Power BI är ett verktyg för att hämta in, bearbeta, visualisera och tillgängliggöra information. Power BI GO är kopplad direkt till BC/NAV via tillhörande webbtjänster. Så här går det till:

  • Ni beställer 
  • Vi konfigurerar och installerar, på några dagar 
  • Ni konsumerar!

Power BI GO ger dig färdiga standardrapporter och modeller för: 

  • Försäljning 
  • Finans 
  • Lager 
  • Inköp