Thuy Mai-Moulin: ”Hållbarhetsarbete är min passion i livet”

Thuy Mai-Moulin föddes i Vietnam och har bevittnat miljöförsämringar på grund av snabb industrialisering. Hennes mission är att skapa positiva effekter inom Fellowmind och för bolagets kunder. ”Jag hittar mening med mitt arbete i mitt vardagliga samarbete med kollegor.” I det här blogginlägget kan du läsa mer om Thuys imponerande karriär och om hur hon vill hjälpa Fellowminds kunder att påskynda den gröna omställningen.

Ho Chi Minh City, Vietnam

”Det handlar inte längre om huruvida vi vill att vår affärsverksamhet ska vara hållbar eller inte. Europeiska unionen har redan implementerat en klimatlag, som kräver att Europas ekonomi och samhällen ska vara klimatneutrala år 2050. Enligt EU:s klimatlag har alla ekonomiska sektorer en egen roll i detta. Här är det alltså fråga om vilka företag som snabbt kan (om)designa sin affärsverksamhet till hållbar och klimatsäker – och i det här fallet kan hållbarhetsrelaterad teknik vara en stor faktor”, förklarar Thuy Mai-Moulin, hållbarhetschef på Fellowmind. 

Det handlar inte längre om huruvida vi vill att vår affärsverksamhet ska vara hållbar eller inte. Europas ekonomi och samhälle måste bli klimatneutrala senast år 2050.

Thuy Mai-Moulin Hållbarhetschef på Fellowmind
Thuy Mai-Moulin portrait

Fellowminds nya hållbarhetschef Thuy Mai-Moulin började arbeta på företaget i augusti 2022 och har redan viktiga fakta att dela med alla våra bloggläsare. Under de första veckorna har hon träffat koncernens hållbarhetsdirektör och teamets övriga hållbarhetsinriktade Fellows från olika regioner för att upprätta ett arbetsprogram för nya Center of Excellence for Sustainability (CoE Sustainability). 

Men vem är Thuy och varför valde hon att jobba på ett teknikföretag? 

Att bevittna föroreningar ledde till en passion för hållbarhet 

Thuy föddes i Vietnam under en period då hon bevittnade en snabbt växande ekonomi och tyvärr även en snabb försämring av miljön. ”Redan för över 20 år sedan såg jag allvarliga luftföroreningar och utsläpp av avloppsvatten direkt till floder och sjöar, som förgiftade vattenlevande växter och arter på grund av industrialiseringen. Jag ville påverka för att skapa bättre miljöförhållanden och valde därför att studera miljöteknik vid ett nationellt universitet”, berättar Thuy gällande sina första år inom hållbarhetsområdet. 

Traffic in Hanoi Vietnam

Jag såg allvarliga luftföroreningar samt utsläpp av avloppsvatten direkt till floder och sjöar som förgiftade vattenlevande växter och arter och ville påverka för att förbättra förhållandena.

Thuy Mai-Moulin Hållbarhetschef på Fellowmind

Senare fick hon möjlighet att studera vattenresursteknik (Water Resources Engineering) vid universitetet i Leuven i Belgien, samt miljöplanering och miljöledning vid Institute for Water Education i Nederländerna. ”Jag valde att ägna mig åt både tekniska ämnen och ledarskapsteman för att få en förståelse av vad jag verkligen kunde leverera, inte bara på nationell utan även på en global nivå.” 

Efter avslutad magisterexamen deltog Thuy i många internationella projekt genom sitt arbete som programansvarig, miljökonsult och hållbarhetsexpert vid olika organisationer.  

”Jag fick arbeta med företag som har verksamhet på många kontinenter. De har omfattande leveranskedjor och påverkar en mängd olika samhällen och människor. Det fick mig att vidga mina intressen inte bara till miljöpåverkan utan också till annan hållbarhetspåverkan”, säger Thuy.  

För att förstå mer om olika verksamhetseffekter breddade Thuy sina kunskaper om hållbarhet ytterligare vid Utrecht University, där hon doktorerade i filosofi för två år sedan.  

Trots att Thuy har en stark bakgrund inom ämnen som bioenergi och bioekonomi vill hon också leverera hållbarhetslösningar för företagens sociala frågor och bolagsstyrning, det vill säga hur de följer internationella hållbarhetsstandarder. ”Så hållbarhetsarbetet bör vara heltäckande. Jag vill hjälpa företag att driva positiva förändringar på bred front i samhället, understryker hon.

Hållbarhetsarbetet bör vara heltäckande. Jag vill hjälpa företag att driva positiva förändringar på bred front i samhället.

Thuy Mai-Moulin, hållbarhetschef, Fellowmind Hållbarhetschef på Fellowmind

Teknik stödjer hållbarhetsarbetet 

En verkligen imponerande karriär, men varför skulle ett teknikföretag som Fellowmind anställa en erfaren hållbarhetsexpert till sitt team? Att planera och implementera IT-lösningar till kunder har väl inget med hållbarhet att göra? 

“Det har faktiskt mycket med hållbarhet att göra. Teknikföretag kan förbättra sin verksamhet, optimera och hantera värdekedjor bättre och förbättra sin kundservice på ett sätt som minskar kundernas utgifter. Det hjälper även till att reducera energiförbrukningen, sänka utsläppen och underlätta arbetsförhållandena för olika intressenter, och på så sätt tackla olika miljömässiga, sociala, och styrningsrelaterade effekter, säger Thuy. Det finns många exempel som Thuy vill ta upp.  

FN uppskattar att efterfrågan på mat kommer att öka med 70 % fram till år 2050, vilket innebär att bönderna måste få ut allt de kan ur marken för att föda de växande befolkningsmängderna. De måste dock göra det utan att utarma jorden eller förorena miljön. De nederländska bönderna har insett att teknik kan hjälpa dem förstå ytterligare miljöförhållanden som påverkar jordbrukets avkastning och bättre hantera den allt mer komplexa miljön där de verkar. Genom FarmViewer, en unik app som utvecklats av Fellowmind-experter för smarta enheter, kan bönderna nu fatta mer välinformerade beslut i varje steg av jordbrukscykeln, från förodling till skörd och allt därefter. 

Genom FarmViewer, en app för smarta enheter, kan bönder fatta mer välgrundade beslut i varje steg av jordbrukscykeln.

Thuy Mai-Moulin Hållbarhetschef på Fellowmind

I Danmark har tillverkningsföretaget Vald. Birn startat ett projekt tillsammans med Fellowmind för att samla in energi- och processdata från smältugnar, maskiner och annan produktionsutrustning. Vald. Birn smälter ner återvunnen metall till nya produkter, vilket kräver en hög volym värmeenergi för att hålla järnet supervarmt för bearbetning. Syftet med projektet är att få bättre datainsikter som kan leda till beslut för att avsevärt minska energiförbrukningen i företaget och samtidigt minska klimatpåverkan. 

Okej, jag förstår. Men finns det inget exempel på en IT-lösning ännu? 

”Jo, vi har också IT-lösningar. I Finland har superfood-producenten Puhdistamo, med internationella varumärket Pureness, precis implementerat ett affärssystem baserat på Microsoft Dynamics 365 Business Central,” säger Thuy.

Med hjälp av det nya affärssystemet kan teamet vid Puhdistamo nu bättre planera och förutse råvaruinköp, produktion och logistik. ”Det här innebär att färre värdefulla råvaror, såsom gojibär, föråldras och slängs. Dessutom kan kunderna köpa färska produkter med högt näringsinnehåll med bäst före-datum så långt i framtiden som möjligt, så att färre superfood-produkter hamnar i soporna, förklarar Thuy.  

Från Excel-filer till praktiska och intelligenta hållbarhetsverktyg  

Hur ser framtiden ut? Vilka är Thuys fokusområden framöver och hur kommer hon att vara involverad i kundprojekt? 

”Fellowmind etablerar och implementerar omfattande interna hållbarhetspolicyer och levererar parallellt hållbarhetstekniska lösningar till sina kunder. Därför kommer jag att ansluta mig till engagerade Fellows, dela hållbarhetskunskap och utbilda mina kolleger inom hållbarhetspraxis. Nu har vi ett helt team av motiverade och skickliga proffs på plats. Jag är säker på att vi tillsammans kan hjälpa många företag att vidta konkreta åtgärder för att avancera mot en mer hållbar framtid”, säger Thuy och fortsätter: 

”Europeiska unionen har klargjort att den digitala övergången mot koldioxidneutralitet ska påskyndas. Genom att kombinera hållbarhetsteknik med alla andra digitala lösningar kan vi verkligen leverera kraftfullare hållbarhetstjänster till våra kunder och generera positiva effekter för människorna på vår planet.” 

Center of Excellence for Sustainability group picture

Genom att kombinera hållbarhetsteknik med andra digitala lösningar kan vi generera positiva effekter för människorna på vår planet.

Thuy Mai-Moulin Hållbarhetschef på Fellowmind

Arbetet har alltså redan börjat och det finns redan kunder som är intresserade av våra hållbarhetstekniska lösningar. Microsoft har också aktivt pratat om hållbarhet sedan dess nya lösning Cloud for Sustainability blev tillgänglig från och med juni 2022.  

”Hittills har registrering av växthusgasutsläpp (GHG) krävt mycket manuellt arbete av företagen: att samla in relevant information, placera data i en Excel-fil och rapportera företagets växthusgasutsläpp. Microsofts nya lösning är helt klart en uppgradering: den gör rapporteringen effektiv, användarvänlig och uppdaterad”, säger Thuy.

”Då lösningen är helt ny kräver den dock fortfarande förbättringar och vi har ett nära samarbete med Microsoft i den här utvecklingen och lyfter fram våra kunders önskemål till utvecklarna.”   

Arbetet i Center of Excellence for Sustainability på Fellowmind är dock inte enbart begränsat till implementering av Microsoft Cloud for Sustainability. ”Vi kommer att bygga verktyg med varumärket Fellowmind både för att mäta miljöpåverkan och för att förbättra den sociala påverkan och bolagsstyrning inom alla led i affärsverksamheter och värdekedjor”, avslöjar Thuy.  

Vi kommer att bygga verktyg för att mäta både miljöpåverkan och för att förbättra den sociala påverkan och bolagsstyrning inom alla led i affärsverksamheter och värdekedjor.

Thuy Mai-Moulin Hållbarhetschef på Fellowmind

”Från och med nu vill vi också inkludera hållbarhetsvinklar i så många ‘normala’ kundprojekt som möjligt. Det kan omfatta en mindre eller större del av projektet, men vi kommer att introducera olika hållbarhetslösningar för alla våra 2 000+ Fellows, så att åtgärderna sprids inom och utanför vårt bolag.” 

Visst finns det många möjligheter och en stor innovationspotential inom detta område. ”Hållbarhetsarbete är min passion i livet, jag ser syftet med det vi gör och det är verkligen meningsfullt på grund av de positiva effekter vi genererar varje dag”, säger en väldigt glad Thuy. 

Vill du veta mer? 

Thuy Mai Moulin 
thuy.mai-moulin@fellowmindcompany.com

+31 6 57608207 

Vem är Thuy?  

Thuy Mai Moulin började arbeta som Fellowminds hållbarhetschef i augusti år 2022. Utöver sitt uppdrag på Fellowmind är Thuy också frivillig granskare av Elsevier-publikationer och vetenskapliga tidskrifter såsom Cleaner Production och Renewable and Sustainable Energy. Hon är väldigt intresserad av vetenskap och affärsrevolution. Hon följer gärna Andrew Huberman (neurovetenskap), David Sinclair (långt liv och hälsosam livsstil), Ray Dalio (affärsförvandling) och Vanessa van Edwards (kommunikation). I sitt dagliga liv tycker Thuy om att läsa, laga vegetarisk mat och träna poweryoga.