Poznaj zakres swojego oddziaływania na środowisko

Razem podążamy drogą do transformacji ekologicznej. Naszym zdaniem technologia jest nieodzownym elementem innowacyjności i wierzymy, że oparty na niej zrównoważony rozwój pomoże sprostać szeregowi wyzwań natury środowiskowej i społecznej. Z naszą pomocą możesz uzyskać praktyczne informacje na temat wpływu Twojej firmy na środowisko dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze i ukierunkowanym na zrównoważony rozwój.

Digital innovation for sustainability

Rozwój w kierunku rozwiązania Cloud for Sustainability

Dla większości firm pomiar i raportowanie poziomów emisji jest zadaniem żmudnym i skomplikowanym. Rozwiązanie Cloud for Sustainability firmy Microsoft zapewnia dostęp do źródeł danych z całego łańcucha wartości. Dzięki zautomatyzowanym połączeniom danych i praktycznym analizom to kompleksowe rozwiązanie typu SaaS (ang. oprogramowanie jako usługa) pomaga w rejestrowaniu, raportowaniu i ograniczaniu wpływu organizacji na środowisko. Zamierzamy nie tylko promować tę przełomową technologię, ale także wdrożyć ją jako pierwsi spośród wszystkich partnerów firmy Microsoft.

  • Rejestrowanie – konfiguruj połączenia danych za pomocą gotowych lub niestandardowych wtyczek, bazując na pojedynczym modelu, aby zlikwidować silosy danych w źródłach emisji.
  • Raportowanie – uprość proces sprawozdawczości, analizuj i raportuj zużycie zasobów przez organizację i jej wpływ na środowisko oraz postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju. .
  • Ograniczanie – wyznaczaj cele przyrostowe i długoterminowe oraz monitoruj ich realizację w odniesieniu do danych. Otrzymuj analizy porównawcze oraz identyfikuj obszary wymagające poprawy w kontekście zaleceń regulacyjnych.

Cyfrowe innowacje w praktyce

Podstawowym wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest zachowanie równowagi między wydajnością produkcji rolnej a celami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście prognozowanego wzrostu popytu na żywność o 70% do roku 2050. Aplikacja FarmViewer, bazująca na danych pochodzących z oprogramowania Microsoft FarmBeats oraz fizycznych czujników, pozwala holenderskim rolnikom monitorować m.in. jakość powietrza, parametry gruntu i stan upraw. Jako jedni z pierwszych dostawców w Europie nawiązaliśmy współpracę z firmą Microsoft w ramach projektu FarmBeats, aby mieć swój wkład w kształtowanie przyszłości europejskiego sektora rolniczego.

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony rozwój jest jednym z fundamentów strategii biznesowej nie tylko firmy Fellowmind, ale także wielu jej klientów. Cyfryzacja i zrównoważony rozwój są obecnie dwoma dominującymi trendami. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Bliska współpraca z Microsoft

Fellowmind współpracuje z firmą Microsoft od wielu lat i należy do grupy Inner Circle. Zaszczyt ten jest zarezerwowany dla 1% najlepszych partnerów giganta z Redmond. Posiadamy także tytuł Złotego Partnera we wszystkich dostępnych obszarach kompetencji. Współpraca z Microsoft odgrywa ważną rolę w zapewnianiu klientom najlepszych narzędzi i rozwiązań w zakresie cyfrowej transformacji.

Get in touch

Peter Stulp
Group Sustainability Director Peter.Stulp@fellowmindcompany.com
+31 644 367 912