Zarządzanie zasobami ludzkimi

HumanCapital365 to kompleksowe rozwiązanie dla platformy Microsoft Dynamics 365 wspierające procesy zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie potencjału pracowniczego opartego o bieżące potrzeby organizacji.

Wszystko w jednym miejscu

HumanCapital365 tworzy zestaw komponentów wspierających procesy Zarządzania Kapitałem Ludzkim w obszarach.

…bo praca ludzka odnosi się nie tylko do ekonomii. Kapitał Ludzki, to zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz kreacji nowych rozwiązań…

Jakich korzyści dostarcza HC365?

Na rynku polskim jest dostępnych kilka rozwiązań obsługujących obszar twardego HR, ale jest kilka cech, które wyróżniają moduł Honoraria365 na tle konkurencji.

Znaczącą wartością rozwiązania oferowanego przez Bonair jest jego elastyczność. Moduł HumanCapital365 jest integralną częścią rozwiązania Microsoft Dynamics 365 F&O i jest w pełni zsynchronizowany z platformą Dynamics oraz innymi rozwiązaniami partnerskimi, takimi jak LinkedIn. Co więcej, moduł kadrowo-płacowy Honoraria365 współpracuje także z wieloma programami już występującymi w infrastrukturze Klienta.

Poprzez centralizację powtarzających się procesów i automatyzację, firma jest w stanie znacząco obniżyć koszty obsługi kadrowo-płacowej, a dzięki elastyczności rozwiązania możliwe jest szybkie dopasowanie do zmieniających się wymagań Klientów i sytuacji rynkowej.

Moduł ten jest dostosowany do polskich regulacji prawnych, a tym samym praca osób odpowiedzialnych za obszar kard i płac jest łatwiejsza i sprawniejsza, a w organizacji minimalizuje się ryzyko niezgodności z przepisami.

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa 
 • Pełna integracja z księgą główną 
 • Szczegółowa ewidencja czasu pracy 
 • Rozbudowane analizy wypłaconych wynagrodzeń 
 • Wszystkie elementy listy płac wyliczane automatycznie 
 • Łatwa rozbudowa listy składników z poziomu użytkownika. 
 • Możliwość definiowania własnych raportów 
 • Generowanie umów z systemu 
 • Kreator definiowalny, dostosowany do potrzeb organizacji 
 • Przypisanie składników indywidualnych pracowników 
 • Pełna zgodność z przepisami prawa 
 • Pulpity pracowników, które umożliwiają szybki dostęp do danych i pomagają w codziennych obowiązkach 
 • Przejrzysta forma prezentacji danych 

Systemowe wsparcie pilnowania ustawowych terminów

HumanCapital365 pokrywa najistotniejsze obszary

 • zagadnienia ekonomiczne tj.: naliczane płac, rozliczanie czasu pracy, budżetowanie, symulacje wynagrodzeń, przeszeregowania 
 • zagadnienia prawne tj. : obsługa różnych form zatrudnienia, obsługa i zarządzanie czasem pracy 
 • zagadnienia dotyczące potencjału pracowników tj: ocena pracownika, rozwój pracownika, 
 • zagadnienia związane ze wzrostem potencjału pracowników/organizacji tj: pozyskiwanie pracowników, szkolenia dla pracowników, benefity pracownicze