Wpływ zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój stał się podstawą działania każdej nowoczesnej firmy. Pomiar śladu CO₂ firm nie ogranicza się wyłącznie do fabryk, biur i transportu. Dziś należy przyjrzeć się również całemu łańcuchowi dostaw i współpracy. Jak prowadzić zrównoważoną działalność i jak wykorzystać do tego technologie?

Chociaż coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłości, wielu trudno jest zmierzyć wpływ swojej działalności na środowisko. A jednak jest to konieczne. Różne przepisy wymuszają na firmach raportowanie tego aspektu, w dużej mierze z powodu europejskiej dyrektywy, która wymaga, aby spółki giełdowe uwzględniały pomiary zrównoważonego rozwoju w swoich rocznych raportach. 

Obowiązek ten spoczywa na zarówno dużych, jak i małych firmach. Dyrektywa wymaga, aby podmioty zobowiązane do składania sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju miały wgląd w swój łańcuch dostaw. Oznacza to, że dostawcy, kanały transportowe, detaliści i inni partnerzy również muszą mieć dostęp do tych informacji. Załóżmy, że spółka giełdowa prowadzi interesy z firmą, która nie może wykazać, w jaki sposób spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju. W takim przypadku będzie zmuszona skorzystać z usług innego dostawcy, który działa w sposób zrównoważony i może to potwierdzić danymi. 

Faktem jest, że klienci coraz częściej wyrażają swoją opinię portfelem i wolą kupować od zrównoważonych firm. Z badań Deloitte z 2021 roku wynika, że 28% klientów już przestało kupować określone produkty z powodów etycznych lub środowiskowych. Udzielając kredytów, banki coraz częściej wymagają też od firmy prowadzenia działalności w sposób zrównoważony. Dlatego zrównoważona działalność przestała być już tylko celem ważnym z punktu widzenia społecznego, ale stała się niezbędna, aby przeżyć na rynku. 

Gaining insight into the impact of sustainability_hero.jpg

Rodzaje zrównoważonego rozwoju 

Kryteria, które należy spełnić, zależą od branży. Każda firma musi radzić sobie ze zużyciem energii, ale w niektórych branżach ważniejsza jest redukcja emisji CO₂. Z kolei w innych sektorach priorytetem jest stworzenie infrastruktury do recyklingu, upcyklingu i regeneracji materiałów. W przypadku produkcji patrzy się na optymalizację w całym łańcuchu biznesowym z uwzględnieniem inteligentnych fabryk, podczas gdy działy finansów zbierają dane ESG w celu raportowania zgodności. W każdym razie firmy powinny ustalić cele zrównoważonego rozwoju i wyjaśnić, w jaki sposób są one osiągane. 

Firma musi wiedzieć co emituje, zużywa i zanieczyszcza, zanim będzie mogła zmierzyć wpływ wprowadzanych zmian. Taki punkt odniesienia można ustalić za pomocą rozwiązania takiego jak Cloud for Sustainability (chmura dla zrównoważonego rozwoju) firmy Microsoft. Microsoft ma ambitny cel klimatyczny, aby do 2030 r. osiągnąć zerowe emisje netto. Oznacza to, że działalność gospodarcza nie będzie generowała emisji CO₂, na przykład dzięki korzystaniu wyłącznie z energii słonecznej. 

Chmura dla zrównoważonego rozwoju jest obecnie nadal w fazie testowej, ale klienci wkrótce będą mogli korzystać z tego środowiska, aby zobaczyć realne korzyści z przejścia na zrównoważoną działalność. Wszystko zaczyna się od pomiarów. Rozwiązanie SaaS określa wymagania dotyczące potrzebnych danych, ich dostępności oraz pozwala wykorzystać i modele statystyczne do uzupełnienia brakujących. Daje to klientom natychmiastowy wgląd w ich sytuację, np. zużycie energii. 

Razem lepiej 

Korzyścią płynącą z ogłaszania takich planów jest to, że inne firmy również podejmują kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Samo działanie na zerowym poziomie emisji netto to jedno, ale jeśli detaliści, dystrybutorzy i klienci nadal zanieczyszczają środowisko, to cały łańcuch biznesowy jest daleki od oczekiwanego poziomu emisji netto.  

Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca w całym łańcuchu. Firma Fellowmind podziela cel Microsoftu, jakim jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2030 roku, i podpisała zobowiązanie partnerskie na rzecz lepszej przyszłości. To zobowiązanie jest obietnicą wspierania współpracy, inspirowania naszych partnerów i klientów oraz tworzenia nowych rozwiązań, które promują zrównoważony rozwój. 

Namacalne efekty 

Krótko mówiąc, chodzi o pomiar obecnego wpływu, wyznaczenie celów, a następnie dostosowywanie działalności biznesowej poprzez wykorzystywanie zielonej energii i wymianę sprzętu, który nie jest przyjazny środowisku. Ponadto należy rozważyć takie kroki, jak dostosowanie etykiet energetycznych budynków. Etykieta D nie będzie już wystarczająca dla biur od 1 stycznia 2023 roku, co oznacza konieczność przeprowadzenia renowacji, takich jak dostosowanie systemów zapewniania jakości powietrza, zastosowanie potrójnych szyb, wymiana starych maszyn pożerających energię i wiele innych działań. Dysponując danymi sprzed i po zmianie można sprawić, że efekty będą namacalne dla biznesu, klientów i środowiska. 

Masz pytania?

Tomasz Kozłowski
CMO / Fellowmind Poland
tomasz.kozlowski@fellowmind.pl