Raport: Jak radzić sobie z czterema kluczowymi trendami w branży produkcyjnej.

Przemysł wytwórczy stoi w obliczu burzliwych czasów. Mimo że wiele firm z branży odnotowało w ostatnich latach wzrost produkcji i sprzedaży, nie ma czasu na spoczywanie na laurach. Niniejszy raport przedstawia kluczowe trendy wpływające na obecne i przyszłe operacje biznesowe: innowacje i cyfryzację, zrównoważony rozwój, rywalizację o talenty i odporność łańcucha dostaw. Ponadto opisujemy, jak producenci mogą odpowiednio reagować i zabezpieczyć swoje firmy na przyszłość przed potencjalnymi wyzwaniami.

Nowe czasy


W ciągu ostatnich kilku lat przemysł wytwórczy rozwijał się dzięki outsourcingowi produkcji do krajów z nisko opłacaną siłą roboczą. Jednak duża zależność od tych krajów niesie ze sobą ryzyko. Silnie zglobalizowane łańcuchy dostaw od dawna borykają się z presją zwiększonych ceł importowych z powodu wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami toczącej się od 2018 roku. Pandemia spowodowała kolejne trudności, podkreślając korzyści płynące z decentralizacji i regionalizacji produkcji oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Procesy biznesowe zostały w ograniczonym stopniu zdigitalizowane i często brakuje strategii usprawnienia operacji poprzez zastosowanie technologii takich jak Internet rzeczy (IoT), model usługowy (produkt jako usługa) i sztuczna inteligencja (AI). Można tutaj mówić o straconych możliwościach, które mogły się przełożyć na nowe modele biznesowe, gromadzenie wiedzy oraz rekrutowanie talentów technicznych.

Pobierz raport

Raport przedstawia kluczowe trendy wpływające na obecne i przyszłe operacje biznesowe: innowacje i cyfryzację, zrównoważony rozwój, rywalizację o talenty i odporność łańcucha dostaw. W każdym temacie przedstawiamy, w jaki sposób producenci mogą odpowiednio zareagować i zapewnić, że ich działalność stanie się przyszłościowa.