Thuy Mai-Moulin: “Praca nad zrównoważonym rozwojem to moja pasja życiowa”

Urodzona w Wietnamie, Thuy od najmłodszych lat obserwowała niszczenie środowiska w wyniku szybkiej industrializacji. Za swoją życiową misję Thuy Mai-Moulin przyjęła tworzenie pozytywnego wpływu na otoczenie, zarówno w Fellowmind jak i u klientów firmy. “Każdego dnia odnajduję cel i znaczenie mojej pracy we współpracy z kolegami i koleżankami”. Więcej informacji o imponującej karierze Thuy znajdziesz w tym artykule. Dowiedz się, w jaki sposób Thuy pragnie pomagać klientom Fellowmind w ich zielonej transformacji.

Ho Chi Minh City, Vietnam

“To już nie jest kwestia tego, czy chcemy prowadzić zrównoważoną działalność, czy nie. Unia Europejska wdrożyła już nowe Prawo klimatyczne wymagające, by gospodarka i społeczeństwo Europy osiągnęły neutralność klimatyczną do 2050 roku. W ramach nowych przepisów unijnych wszystkie sektory gospodarki muszą odegrać swoją rolę. Dlatego przedsiębiorstwa muszą szybko przestawić swoje profile działalności, by zyskać bardziej zrównoważony i przyjazny klimatowi charakter - w takej sytuacji technologie związane ze zrównoważonym rozwojem robią wielką różnicę”.

To już nie jest kwestia tego, czy chcemy prowadzić zrównoważoną działalność, czy nie. Gospodarka i społeczeństwo Europy muszą stać się neutralne klimatycznie do 2050 roku.

Thuy Mai-Moulin Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fellowmind
Thuy Mai-Moulin portrait

Thuy Mai-Moulin, nowa Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Fellowmind, zaczęła pracę w firmie w sierpniu 2022 roku. Już teraz zauważa kilka ważnych faktów, którymi może się podzielić z naszymi czytelnikami.

W pierwszych tygodniach pracy połączyła siły z Dyrektorem Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz z innymi kolegami i koleżankami z różnych regionów o podobnym sposobie myślenia, w tym z Holandii, Finlandii i Szwecji i razem stworzyli program nowego Centrum Doskonałości ds. Zrównoważonego Rozwoju (CoE Sustainability).

Niedługo do zespołu dołączą również eksperci z Danii. Zasadniczym celem jest, by pozostałe kraje, tzn. Niemcy i Polska, również wyznaczyły Liderów ds. Zrównoważonego Rozwoju, którzy dołączą do Centrum Doskonałości. Poznaj nowo powołane osoby w naszym artykule prasowym.

Kim jest Thuy i dlaczego wybrała pracę w spółce technologicznej?

Obserwowanie, jak przemysł doprowadził do zanieczyszczenia środowiska, zapoczątkowało jej pasję do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Thuy urodziła się w Wietnamie w okresie, w którym obserwowała szybki rozwój gospodarki, co wiązało się z niszczeniem środowiska naturalnego.

“Już ponad 20 lat temu obserwowałam duże zanieczyszczenie powietrza, odprowadzanie ścieków bezpośrednio do rzek i jezior, co powodowało zatrucie roślin i gatunków wodnych w wyniku industrializacji. Chciałam mieć jakikolwiek wpływ na poprawę naszych warunków środowiskowych, więc wybrałam studia na kierunku Inżynierii środowiska na uniwersytecie”. Tak Thuy opowiada o swoich pierwszych latach pracy w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Traffic in Hanoi Vietnam

Obserwowałam duże zanieczyszczenie powietrza, odprowadzanie ścieków bezpośrednio do rzek i jezior, co powodowało zatrucie roślin i gatunków wodnych, dlatego chciałam mieć wpływ na poprawę ich warunków.

Thuy Mai-Moulin Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fellowmind

Następnie studiowała Inżynierię Zasobów Wodnych na Uniwersytecie Leuven w Belgii, jak również Planowanie i Zarządzanie Środowiskiem w Instytucie Edukacji Wodnej w Holandii. “Zdecydowałam się na naukę w sferze technicznej i zarządzania, ponieważ chciałam zrozumieć, co rzeczywiście mogę zaoferować na poziomie krajowym i międzynarodowym”.

Po ukończeniu studiów magisterskich Thuy wzięła udział w licznych projektach międzynarodowych w ramach jej pracy na stanowisku Specjalisty ds. Programów, Konsultantki Środowiskowej i Eksperta i Menedżerki ds. Zrównoważonego Rozwoju w ramach różnych organizacji.

“Miałam możliwość współpracy z firmami, które prowadzą działalność na różnych kontynentach. Posiadają one rozległe łańcuchy dostaw i mają wpływ na różne grupy pracowników i różne społeczności. To zachęciło mnie do zagłębienia się w te tematy, nie tylko ze względu na oddziaływanie na środowisko, ale również na inne aspekty zrównoważonego rozwoju”, mówi Thuy.

By zyskać większe zrozumienie sfer oddziaływania biznesu, Thuy rozpoczęła następne studia poświęcone zrównoważonemu rozwojowi na Uniwersytecie w Utrechcie, które ukończyła dwa lata temu, uzyskując tytuł Doktora Filozofii.

Mimo, że Thuy posiada rozległą wiedzę na temat bioenergii i biogospodarki, pragnie również tworzyć rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym i zarządu, to znaczy badać i tworzyć normy, w ramach których przedsiębiorstwa przestrzegają międzynarodowych norm dotyczących zrównoważonego rozwoju. “Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju powinny być kompleksowe. Pragnę pomagać przedsiębiorstwom we wprowadzaniu pozytywnych zmian w społeczeństwie”, podkreśla.

Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju powinny być kompleksowe. Pragnę pomagać przedsiębiorstwom we wprowadzaniu pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Thuy Mai-Moulin Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fellowmind

Technologia wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Imponująca kariera, ale dlaczego taka spółka technologiczna jak Fellowmind miałaby zatrudnić doświadczonego eksperta z obszaru zrównoważonego rozwoju w swoim zespole? Planowanie i wdrażanie rozwiązań ERP u klientów nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem?

“Przeciwnie, ma to dużo wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Spółki technologiczne mogą wprowadzić ulepszenia w swojej działalności, zoptymalizować i zapewnić lepsze zarządzanie łańcuchami wartości i poprawić usługi świadczone na rzez klientów, przyczyniając się do oszczędności budżetowych u klientów, obniżania emisji i poprawy warunków pracy u różnych interesariuszy, co niweluje istotne oddziaływanie na środowisko, społeczności i zarząd”, mówi Thuy. Istnieje wiele przykładów, na które zwraca uwagę Thuy.

Według szacunków ONZ do roku 2050 popyt na żywność ma wzrosnąć o 70%, w związku z czym rolnicy muszą nieustannie optymalizować wykorzystanie dostępnego areału, unikając jednocześnie wyjałowienia gleby i skażenia środowiska. W Holandii rolnicy zrozumieli, że technologia może im pomóc w dalszym zrozumieniu warunków środowiskowych, które wpływają na plony, oraz z lepszym zarządzaniu skomplikowanym środowiskiem, w ramach którego pracują. Unikalna, inteligentna aplikacja o nazwie FarmViewer, stworzona przez ekspertów Fellowmind, pomaga rolnikom w podejmowaniu świadomych decyzji na każdym kroku rolniczego cyklu - od przygotowania do sadzenia po zbiory i dalej.

Unikalna, inteligentna aplikacja o nazwie FarmViewer pomaga rolnikom w podejmowaniu świadomych decyzji na każdym kroku rolniczego cyklu.

Thuy Mai-Moulin Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fellowmind

W Danii przedsiębiorstwo produkcyjne Vald.Birn stworzyło projekt we współpracy z Fellowmind, w ramach którego dane z pieców hutniczych, maszyn i urządzeń produkcyjnych są zbierane i przetwarzane .

Vald.Birn przetapia materiał z recyklingu na nowe produkty, co wiąże się ze zużyciem dużej energii grzewczej na podtrzymywanie bardzo wysokiej temperatury żelaza podczas obróbki. Celem projektu jest uzyskanie obszernych danych, używanych do podejmowania świadomych decyzji pozwalających do redukcji zużycia energii, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na klimat.

Czy możesz podać przykład rozwiązania ERP? 

“Mamy również rozwiązania ERP. W Finlandii producent żywności typu superfood, Puhdistamo, właściciel międzynarodowej marki Pureness, niedawno wdrożył nowe rozwiązanie ERP oparte na Microsoft Dynamics 365 Business Central”, mówi Thuy. Dzięki nowemu rozwiązaniu ERP, zespół Puhdistamo może z łatwością planować i przewidywać zakupy surowców, produkcję i logistykę. “Oznacza to, że mniej cennych surowców, takich jak jagody goji, staje się przeterminowane i jest wyrzucane. Dodatkowo, klienci mogą kupować świeże produkty o wysokiej wartości odżywczej i najdłuższym możliwym terminie przydatności do spożycia, dzięki czemu mniej produktów kończy w śmietniku”, wyjaśnia Thuy.

Od plików Excel do praktycznych i inteligentnych narzędzi zrównoważonego rozwoju  

Jakie plany na przyszłość? Na jakich obszarach skupia się obecnie Thuy i w jaki sposób będzie brała udział w projektach klientów?

“Fellowmind ustanawia i wdraża kompleksową politykę wewnętrzną dotyczącą zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie oferuje swoim klientom rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju i technologii. Będę współpracować z kolegami i koleżankami, dzieląc się wiedzą w zakresie zrównoważonego rozwoju i szkoląc współpracowników z różnych kwestii z obszaru zrównoważonego rozwoju. Stworzyliśmy zespół złożony ze zmotywowanych i kompetentnych osób. Jestem pewna, że, razem, będziemy w stanie pomóc wielu firmom w podejmowaniu działań w budowaniu zrównoważonej przyszłości”, mówi Thuy i kontynuuje:

“Unia Europejska zdecydowała o przyspieszeniu transformacji cyfrowej w celu osiągnięcia neutralności węglowej. Łącząc technologię zrównoważonego rozwoju z innymi rozwiązaniami cyfrowymi, możemy świadczyć pełniejsze usługi na rzecz naszych klientów i generować pozytywny wpływ na ludzi na naszej planecie”. 

Center of Excellence for Sustainability group picture

Łącząc technologię zrównoważonego rozwoju z innymi rozwiązaniami cyfrowymi, możemy generować pozytywny wpływ na ludzi na całej planecie.

Thuy Mai-Moulin Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fellowmind

Ta rewolucja się już zaczęła i widać, że coraz więcej klientów jest zainteresowanych rozwiązaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Microsoft śmiało wypowiada się w temacie zrównoważonego rozwoju, szczególnie że w czerwcu 2022 roku wprowadził swoje nowe rozwiązanie, Cloud for Sustainability 

“Do tej pory rejestrowanie i ewidencjonowanie emisji gazów cieplarnianych (GHG) wymagało dużego nakłady pracy, obejmującej zbieranie właściwych informacji, wprowadzanie ich do pliku Excel i zgłaszanie emisji GHG. Nowe rozwiązanie Microsoft stanowi ważne ulepszenie - sprawia, że procesy sprawozdawczości są prowadzone bardziej wydajnie, łatwiej i w aktualny sposób”, twierdzi Thuy. “Ponieważ rozwiązanie jest nowe, wymaga jednak pewnych ulepszeń, dlatego współpracujemy z zespołem Microsoft nad jego rozwojem, przedstawiając opinie naszych klientów”.

Praca Centrum Doskonałości Fellowmind ds. Zrównoważonego Rozwoju nie ogranicza się jednak do wdrażania Chmury Microsoft. “Zbudujemy narzędzia pod marką Fellowmind, by mierzyć oddziaływanie na środowisko i poprawić wpływ na społeczeństwo w ramach całej działalności biznesowej i łańcuchów wartości”, ujawnia Thuy.

Zbudujemy narzędzia pod marką Fellowmind, by mierzyć oddziaływanie na środowisko i poprawić wpływ na społeczeństwo w ramach całej działalności biznesowej i łańcuchów wartości.

Thuy Mai-Moulin Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fellowmind

“Pragniemy również uwzględniać kwestie zrównoważonego rozwoju w wielu “normalnych” projektach klientów. Oznacza to, że w większej lub mniejszej części projektu wprowadzimy różne rozwiązania z obszaru zrównoważonego rozwoju, by promować takie świadome podejście wewnątrz naszej firmy i na zewnątrz”.

Na pewno obszar ten charakteryzuje się dużymi możliwościami i potencjałem innowacji. “Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju jest moją życiową pasją, widzę sens tego, co robimy i myślę, że nasze działania mają duże znaczenie ponieważ generują pozytywny wpływ każdego dnia”, mówi Thuy, która wygląda na bardzo szczęśliwą.

Szukasz dodatkowych informacji?

Thuy Mai Moulin
thuy.mai-moulin@fellowmindcompany.com
+31 6 57608207

Kim jest Thuy?  

Thuy Mai Moulin rozpoczęła pracę na stanowisku Menedżera Fellowmind ds. Zrównoważonego Rozwoju w sierpniu 2022 r. Oprócz misji zawodowej w Fellowmind, Thuy recenzuje również publikacje dla Elsevier i innych periodyków naukowych, takich jak Cleaner Production, czy Renewable and Sustainable Energy.

Interesuje się nauką i rewolucją w biznesie. Jej inspiracje to: Andree Huberman (neuronauka), David Sinclair (długowieczność i zdrowy styl życia), Ray Dalio (transformacja biznesowa) oraz Vanessa van Edwards (komunikacja). Na co dzień, Thuy dużo czyta, gotuje, preferuje dietę roślinną i uprawia power jogę.