Trends in Food & Agri: De veranderende wensen van de boer

Door de groei van de wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel de komende decennia flink toe. Het omarmen van innovatie en digitale transformatie zal een belangrijk onderdeel zijn in deze transformatie. Het de vraag in hoeverre boeren én hun leveranciers al de juiste middelen in huis hebben om de stappen die nodig zijn te kunnen zetten. Meer weten? Download ons trendrapport!

Door de groei van de wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel de komende decennia flink toe. Studies laten zien dat er in 2050 zo’n 60 tot 70 procent meer voedsel nodig is. Ook wordt een verandering in de vraag voorzien. In grote landen als India en China neemt de omvang van de middenklasse toe en dat brengt andere voorkeuren met zich mee. Bovendien staat de agrarische sector al enige tijd onder flinke druk om het huidige grondgebruik terug te dringen. De cijfers laten zien waarom: de mondiale agrarische sector gebruikt momenteel 70 procent van de wereldwijde watervoorraad en veroorzaakt een kwart van de CO2-uitstoot. Om aan de toenemende vraag naar voedsel te voldoen zonder de ecologische voetafdruk verder te vergroten, zijn nieuwe manieren van produceren nodig.

Het omarmen van innovatie en digitale transformatie zal hier een belangrijk onderdeel van zijn. Nederlandse boeren lopen voorop in het verzamelen en toepassen van kennis en informatie. Toch is het verzamelen van digitale kennis nog niet vanzelfsprekend. En is het dus de vraag in hoeverre boeren én hun leveranciers al de juiste middelen in huis hebben om de stappen die nodig zijn te kunnen zeten. Hierbij zien we drie belangrijke trends:

Trend #1: De veranderende wensen van de boer

Om goed in te kunnen schatten hoe je als leverancier op deze veranderingen in kan spelen, is het belangrijk om allereerst verder in te zoomen op de wensen van de boer. Boeren innoveren en worden steeds meer zelfredzaam. Ook zie je dat de loyaliteit van boeren ten opzichte van hun leveranciers in sommige onderdelen van de agrarische sector afneemt. Voor leveranciers die hun bestaande klantrelaties willen onderhouden of nieuwe klanten aan zich willen binden, is het daarom zaak om hun meerwaarde op andere terreinen te tonen. De adviseursrol die een leverancier voor veel van zijn klanten ook heeft, neemt hierdoor steeds meer toe.

Trend #2: Een betere adviseur dankzij data

Om aan die veranderende wensen van de boer te kunnen voldoen, wordt het gebruik van data steeds belangrijker. De inzet van data en technologie helpt leveranciers om hun advies nog relevanter en persoonlijker te maken en zo aan een betere klantrelatie met de boer te bouwen. Door je te verdiepen in een klant en via de juiste digitale systemen alle kennis te bundelen en bij te houden, kan je als leverancier hierbij je meerwaarde tonen.

Trend #3: Digitaal samenwerken is actueler dan ooit

De coronapandemie heeft van digitaal samenwerken voor professionals in alle sectoren bittere noodzaak gemaakt. Dit geldt ook voor de food- en agrisector. Als de pandemie op enig moment achter ons is, blijven de elementen van het ‘nieuwe normaal’ die goed zijn bevallen waarschijnlijk overeind. Zoals digitaal samenwerken en informatiedelen. Zaak dus om de kansen die op dit gebied liggen zo goed mogelijk te benutten en de kracht van technologie voor je te laten werken.

Download het trendrapport

Vul hiernaast je gegevens in om het trendrapport te downloaden.

Meer weten?

Lars Burgers
Account Manager
lars.burgers@fellowmind.nl
06 - 82 09 38 70