Zo krijg je inzicht in de impact van duurzaamheid

Duurzaamheid is een essentiële pijler geworden van elke moderne business. Het meten van onder meer de CO₂-impact van ondernemingen gaat niet alleen om eigen fabrieken, kantoren en werkplaatsen, maar om het inzichtelijk krijgen van de hele keten. Hoe doe je dat en hoe maken cloudoplossingen dit gemakkelijker?

impact duurzaamheid

Hoewel steeds meer bedrijven inzien dat duurzaamheid van essentieel belang is voor de toekomst van de business, vinden vele het lastig om de milieuimpact van hun activiteiten te meten. Dat is wel nodig. Diverse regelgevingen dwingen organisaties steeds meer om hierop te rapporteren. Niet in de minste plaats komt dat door een Europese richtlijn waardoor beursgenoteerde bedrijven vanaf 2023 duurzaamheidsmetingen moeten opnemen in hun jaarverslagen.

Kwantificeren impact

Ook kleine ondernemingen krijgen hier indirect mee te maken. De richtlijn zorgt er namelijk voor dat bedrijven die op duurzaamheid moeten rapporteren hun keten inzichtelijk moeten hebben. Dus ook toeleveranciers, transportkanalen, retailers en andere partners moeten zulke informatie paraat hebben. Als een beursgenoteerd bedrijf zaken doet met een onderneming die niet kan kwantificeren hoe aan welke duurzaamheidscriteria wordt voldaan, stapt deze grote klant uit noodzaak over naar een concurrent die duurzaam opereert en dat met data kan ondersteunen.

Maar ook buiten B2B stemmen klanten steeds meer met de portemonnee en kopen ze meer bij duurzame bedrijven. Uit onderzoek van Deloitte uit 2021 blijkt dat 28 procent van klanten nu al bepaalde producten niet meer koopt vanwege ethische of milieubezwaren. Ook eisen banken bij leningen steeds meer dat een bedrijf duurzaam operereert, zodat de kredietverstrekker zijn risico verkleint. Duurzaam ondernemen is dus niet alleen meer een sociaal verantwoord doel, het is essentieel om te kunnen blijven ondernemen.

Duurzaam ondernemen is niet alleen een sociaal verantwoord doel; het is essentieel om te ondernemen

Soorten verduurzaming

Aan welke criteria een bedrijf moet voldoen, hangt af van de sector. Elk bedrijf krijgt te maken met energieverbruik, maar voor sommige branches is terugdringen van CO₂-uitstoot belangrijker en bij andere weer het inrichten van een onderdeleninfrastructuur voor het recyclen, upcyclen en remanufacturen van materialen meer van belang. In manufacturing wordt gekeken naar optimalisatie in de hele keten met smart factories en in finance naar het verzamelen van ESG-data om te kunnen rapporeren op compliancy. Hoe het ook zij, ieder bedrijf moet niet alleen duurzaamheidsdoelen opstellen, maar ook duidelijk maken aan de hand van data hoe deze doelen worden bereikt.

‘Meten is weten’ geldt zeker voor een duurzaamheidsinitiatief. Je moet weten wat je uitstoot, verbruikt en vervuilt voordat je kunt meten welke impact nieuwe plannen hebben. Zo’n baseline is bijvoorbeeld vast te stellen met een product als Microsofts Cloud for Sustainability. De softwaremaker heeft zelf een ambitieus klimaatdoel om tegen 2030 net-zero te kunnen werken. Anders dan CO₂-neutraal, waarbij uitstoot wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld het planten van bomen, houdt dat in dat er geen CO₂-uitstoot wordt gegenereerd door bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld door voor het stroomverbruik enkel zonne-energie te gebruiken.

Wat, waar, hoeveel?

Het is in het voordeel van Microsofts klimaatplannen als andere bedrijven deze handschoen ook oppakken. Het is één ding om zelf net-zero te werken, maar als retailers, distrubuteurs en klanten nog steeds vervuilen, is de keten in totaal verre van net-zero. Cloud for Sustainability verkeert nu nog in een testfase, maar binnenkort kunnen klanten deze omgeving inzetten om het duurzaamheidstraject concreet te maken. Dat begint met metingen. De SaaS-oplossing brengt in kaart welke data-eisen er zijn, wat er meteen al beschikbaar is, welke gegevens kunnen worden gebruikt en probeert gaten in te vullen met statistische modellen. Zo hebben klanten meteen inzicht in waar ze staan wat betreft bijvoorbeeld energieverbruik.

Dashboard en delen

De verzamelde gegevens zijn vervolgens beschikbaar in een dashboard. Daar is aan de hand van grafieken helder te zien wat de huidige klimaatimpact is. Van hieruit is het eenvoudig om een gekwantificeerde rapportage aan te leveren over bijvoorbeeld fabrieken en ketenlocaties. Daarna kunnen er doelen worden gesteld.

In het geval van Microsoft is Power BI een logische keus om verder te gaan. Hierin kan op elk gewenst moment worden weergegeven wat de huidige uitstoot of het huidige energieverbruik is, zodat de impact van maatregelen direct zichtbaar is. Ook kunnen deze gegevens worden gedeeld met ketenpartners. Om de totaaldoelen te behalen, is het van belang om contact te onderhouden met partners over de doelstellingen, de impact en de benodigde data.

Tastbaar maken effecten

Kortom, het gaat om het meten van huidige impact, het stellen van doelen en daarna het aanpassen van de business met bijvoorbeeld het gebruik van groene stroom en het vervangen van niet-duurzame apparatuur. Denk daarbij ook aan stappen als het aanpassen van de energielabels voor gebouwen - waarbij label D niet meer toereikend is voor kantoren vanaf 1 januari 2023 - met renovaties als het aanpassen van het luchtkwaliteitssysteem, toepassen van driedubbel glas, vervangen van oude energieslurpende industriële machines, inzetten van spouwmuren of het aanleggen van zonnepanelen. Met concrete cijfers van vóór de aanpassing en gegevens van ná de aanpassing is de impact van zulke maatregelen tastbaar te maken voor het bedrijf, klanten en andere stakeholders.

Meer weten?

We helpen je graag verder! Bel ons direct of neem contact op via e-mail. 

+31 (0) 88 424 2828
info@fellowmind.nl