Thuy Mai-Moulin: ”Työ kestävän kehityksen hyväksi on intohimoni”

Vietnamissa syntynyt Thuy Mai-Moulin on nähnyt läheltä, miten nopea teollistuminen heikentää ympäristön tilaa. Siksi hänen ammatilliseksi missiokseen on muodostunut myönteisten vaikutusten aikaan saaminen – niin Fellowmindin omassa toiminnassa kuin asiakkaidenkin liiketoiminnassa. ”Löydän työni tarkoituksen joka päivä uudelleen tehdessäni tätä työtä kollegoideni kanssa.” Lue lisää Thuyn vaikuttavasta urasta tästä blogikirjoituksesta. Siinä hän kertoo, miten auttaa tiiminsä kanssa Fellowmindin asiakkaita vihreässä siirtymässä.

Ho Chi Minh City, Vietnam

”Kyse ei ole enää siitä, haluammeko liiketoimintamme olevan kestävää vai ei. Euroopan unioni on jo pannut täytäntöön ilmastolain, joka edellyttää, että Euroopan talous ja yhteiskunta ovat ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä. EU:n ilmastolain mukaan kaikilla talouden sektoreilla on tässä oma tehtävänsä. Kysymys onkin vain siitä, mitkä yritykset voivat nopeasti muotoilla uudelleen liiketoimintansa kestäväksi ja ilmastomyönteiseksi. Kestävään kehitykseen liittyvät teknologiat voivat olla tässä ratkaiseva tekijä.” 

Kyse ei ole enää siitä, haluammeko liiketoimintamme olevan kestävää vai ei. Euroopan talouden ja yhteiskunnan on oltava ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Thuy Mai-Moulin kestävän kehityksen päällikkö, Fellowmind
Thuy Mai-Moulin portrait

Thuy Mai-Moulin, Fellowmindin uusi kestävän kehityksen päällikkö, aloitti työnsä elokuussa 2022, ja hänellä on jo nyt tärkeitä faktoja kerrottavaksi blogimme lukijoille.

Ensimmäisten viikkojen aikana Thuy on keskittynyt luomaan ohjelmaa uudelle kestävän kehityksen osaamiskeskukselle (Center of Excellence for Sustainability) konsernin kestävästä kehityksestä vastaavan johtajan sekä muiden tiimiin kuuluvien kollegoidensa kanssa. Tällä hetkellä tiimissä on edustajat Hollannista, Suomesta ja Ruotsista. Tavoitteena on, että myös muiden Fellowmind-maiden eli Saksan ja Puolan edustajat saadaan mukaan kestävän kehityksen osaamiskeskukseen. Lue lisää nyt julkaisemistamme nimityksistä tästä uutisartikkelista.

Mutta kuka Thuy on ja miksi hän halusi tulla töihin teknologiayritykseen?

Saasteongelmat laukaisivat kiinnostuksen kestävää kehitystä kohtaan

Thuy syntyi Vietnamissa nopeasti kasvavan talouden ja valitettavasti myös ympäristön tilan nopean heikkenemisen aikana.

”Näin jo yli 20 vuotta sitten teollistumisesta johtuvia vakavia ilmansaasteongelmia sekä vesikasveja ja -eliöitä myrkyttävien jätevesien laskemista suoraan jokiin ja järviin. Halusin vaikuttaa ympäristöolosuhteiden parantamiseen, joten päätin opiskella ympäristötekniikkaa kansallisessa yliopistossa”, Thuy kertoo ensimmäisistä vuosistaan kestävän kehityksen alalla.

Traffic in Hanoi Vietnam

Näin teollistumisesta johtuvia vakavia ilmansaasteongelmia sekä vesikasveja ja -eliöitä myrkyttävien jätevesien laskemista suoraan jokiin ja järviin, joten halusin tehdä jotain tilanteen parantamiseksi.

Thuy Mai-Moulin kestävän kehityksen päällikkö, Fellowmind

Myöhemmin Thuyllä oli mahdollisuus opiskella vesihuoltoa Leuvenin yliopistossa Belgiassa sekä ympäristösuunnittelua Institute for Water Educationissa Hollannissa. ”Valitsin sekä teknisiä että johtamiseen liittyviä aineita, sillä halusin ymmärtää perusteellisesti, mitä voisin saada aikaan niin kansallisella kuin maailmanlaajuisella tasolla.”

Maisterintutkintonsa suoritettuaan Thuy osallistui moniin kansainvälisiin projekteihin työskennellessään eri organisaatioissa ohjelmavastaavana, ympäristökonsulttina sekä kestävän kehityksen asiantuntijana ja -päällikkönä.

”Minulla oli mahdollisuus työskennellä useilla mantereilla toimivien yritysten kanssa. Niillä on laajat toimitusketjut, joiden vaikutukset ulottuvat moniin eri paikallisiin työntekijöihin ja yhteiskuntiin. Siksi kiinnostuin ympäristövaikutusten lisäksi myös muista kestävän kehityksen osa-alueista”, Thuy kertoo.

Ymmärtääkseen paremmin erilaisia liiketoimintavaikutuksia Thuy jatkoi kestävän kehityksen opiskelujaan Utrechtin yliopistossa, josta hän valmistui filosofian tohtoriksi kaksi vuotta sitten.

Vaikka Thuylla on vahva tausta bioenergian ja biotalouden kaltaisista aiheista, hän haluaa myös tarjota kestävän kehityksen ratkaisuja yritysten yhteiskunnallisiin ja hallintoon liittyviin ongelmiin eli siihen, miten ne noudattavat kansainvälisiä kestävän kehityksen standardeja.

”Kestävän kehityksen ponnistelujen tulee olla kattavia. Haluan auttaa yrityksiä saamaan aikaan yhteiskunnassa laajoja positiivisia muutoksia”, hän korostaa.

Kestävän kehityksen ponnistelujen tulee olla kokonaisvaltaisia. Haluan auttaa yrityksiä saamaan aikaan yhteiskunnassa laajoja positiivisia muutoksia.

Thuy Mai-Moulin kestävän kehityksen päällikkö, Fellowmind

Teknologia tukee kestävän kehityksen ponnisteluja

Thuylla on vaikuttava ura, mutta miksi Fellowmindin kaltainen teknologiayritys palkkaisi tiimiinsä kokeneen kestävän kehityksen asiantuntijan? Eihän asiakkaiden ERP-ratkaisujen suunnittelulla ja toteuttamisella ole mitään tekemistä kestävän kehityksen kanssa, vai mitä?

”Sillä on itse asiassa paljonkin tekemistä kestävän kehityksen kanssa. Teknologiayritykset voivat auttaa asiakkaitaan parantamaan toimintaansa, optimoimaan ja hallitsemaan paremmin arvoketjujaan sekä tehostamaan asiakaspalveluaan. Tämä kaikki tuo yrityksille toki kustannussäästöjä mutta samalla myös vähentää energiankulutusta, pienentää päästöjä ja helpottaa eri sidosryhmien työoloja. Näin mekin olemme mukana torjumassa erilaisia yhteiskunnallisia, hallinnollisia ja ympäristövaikutuksia”, Thuy toteaa ja jatkaa kertomalla muutaman esimerkin.

Yhdistyneiden kansakuntien arvion mukaan elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 70 % vuoteen 2050 mennessä. Maanviljelijöiden on saatava maistaan kaikki hyöty irti, jotta kaikille riittää ruokaa. Tähän on kuitenkin pystyttävä ilman, että maaperä heikkenee tai ympäristö saastuu.

Alankomaissa maanviljelijät ovat havainneet, että teknologia voi auttaa heitä ymmärtämään ympäristöolosuhteita, jotka vaikuttavat maatalouden tuottoon, ja hallitsemaan paremmin yhä monimutkaisempaa toimintaympäristöään.

Fellowmindin asiantuntijoiden kehittämän FarmViewer-älylaitesovelluksen avulla maanviljelijät voivat tehdä entistä vahvemmin tietoon perustuvia päätöksiä viljelyn kaikissa vaiheissa – aina esikasvatuksesta sadonkorjuuseen.

FarmViewer-älylaitesovelluksen avulla maanviljelijät voivat tehdä entistä vahvemmin tietoon perustuvia päätöksiä viljelyn kaikissa vaiheissa.

Thuy Mai-Moulin kestävän kehityksen päällikkö, Fellowmind

Toinen esimerkki vie meidät Tanskaan. Siellä valmistavan teollisuuden yritys Vald.Birn on käynnistänyt yhdessä Fellowmindin kanssa projektin energia- ja prosessitietojen keräämiseksi sulatusuuneista, koneista ja muista tuotantolaitteista.

Vald.Birn sulattaa kierrätettyä metallia ja valmistaa siitä uusia tuotteita. Raudan pitäminen erittäin kuumana jalostusta varten vaatii suuren määrän lämmitysenergiaa. Projektin tavoitteena on saada parempaa tietoa valmistusprosessista, jotta sen perusteella voidaan tehdä päätöksiä yrityksen energiankulutuksen vähentämiseksi, jolloin myös ilmastovaikutukset pienenevät.

Hyviä esimerkkejä. Mutta entäpä ne toiminnanohjausratkaisut? Miten ne liittyvät kestävään kehitykseen?

”Tämä esimerkki tulee Suomesta. Superruokien valmistaja Puhdistamo otti juuri käyttöön uuden Microsoft Dynamics 365 Business Central -sovellukseen perustuvan ERP-ratkaisun”, Thuy kertoo. Uuden ERP-ratkaisun ansiosta Puhdistamon tiimi pystyy nyt paremmin suunnittelemaan ja ennustamaan raaka-ainehankintoja, tuotantoa ja logistiikkaa. ”Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi arvokkaita raaka-aineita, kuten goji-marjoja, vanhenee nyt aiempaa vähemmän eikä niitä siten tarvitse heittää niin paljon pois. Lisäksi asiakkaat voivat ostaa entistä tuoreempia, ravintoaineiltaan erinomaisia tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on mahdollisimman kaukana. Tätäkin kautta superruokaa päätyy nyt vähemmän roskikseen”, Thuy selittää.

Excel-tiedostoista käytännöllisiin ja älykkäisiin kestävän kehityksen työkaluihin 

Entä tulevaisuudessa? Mitkä ovat Thuyn painopistealueet jatkossa, ja miten hän on mukana asiakasprojekteissa? 

”Rakennamme nyt Fellowmindissa kattavia kestävän kehityksen käytäntöjä itsellemme ja samanaikaisesti suunnittelemme ja toimitamme myös kestävän kehityksen teknologiaratkaisuja asiakkaillemme. Jaamme tiimimme kanssa aktiivisesti kestävään kehitykseen liittyvää tietoa sisäisesti ja ulkoisesti sekä järjestämme kollegoillemme erilaisiin kestävän kehityksen käytäntöihin liittyvää koulutusta. Asiakkaillamme on nyt kokonainen tiimi motivoituneita ja päteviä ammattilaisia käytössään. Olen varma, että voimme yhdessä auttaa monia yrityksiä ryhtymään konkreettisiin toimiin kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi”, Thuy kertoo ja jatkaa:

”Euroopan unionilla on vakaa aikomus nopeuttaa hiilineutraaliuteen tähtäävää digitaalista siirtymää. Yhdistämällä kestävän kehityksen teknologian muihin tarjoamiimme digitaalisiin ratkaisuihin voimme todella tarjota tehokkaampia kestävän kehityksen palveluita asiakkaillemme ja luoda samalla myönteisiä vaikutuksia maapallon asukkaille.”

Center of Excellence for Sustainability group picture

Yhdistämällä kestävän kehityksen teknologiaa muihin tarjoamiimme digitaalisiin ratkaisuihin voimme luoda myönteisiä vaikutuksia maapallon asukkaille.

Thuy Mai-Moulin kestävän kehityksen päällikkö, Fellowmind

Työ on siis alkanut, ja Fellowmindin asiakkaiden joukossa on jo yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään kestävää kehitystä edistäviä teknologiaratkaisuja liiketoiminnassaan. Lisäksi Microsoft on aktiivisesti pitänyt kestävän kehityksen aihepiiriä esillä sen jälkeen, kun sen uusi ratkaisu Cloud for Sustainability tuli saataville kesäkuussa 2022.

”Kasvihuonekaasupäästöjen kirjaaminen on tähän saakka vaatinut yrityksiltä paljon manuaalista työtä tarvittavien tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi Excel-tiedostoihin ja sieltä edelleen eri raportteihin. Microsoftin uusi ratkaisu parantaa selkeästi tilannetta, sillä se tekee raportoinnista tehokkaampaa, käyttäjäystävällisempää ja ajantasaisempaa”, Thuy kertoo. ”Ratkaisu on kuitenkin aivan uusi, joten se vaatii edelleen kehittämistä. Teemme tässä tiivistä yhteistyötä Microsoftin kanssa ja välitämme asiakkaidemme toiveita suoraan ratkaisun kehittäjille.” 

Fellowmindin kestävän kehityksen osaamiskeskuksen työ ei kuitenkaan rajoitu vain Microsoftin Cloud for Sustainability -toteutuksiin. ”Aiomme rakentaa myös Fellowmind-brändättyjä työkaluja, joilla mitataan ympäristövaikutuksia sekä parannetaan yhteiskunnallisia ja hallinnollisia vaikutuksia liiketoiminnassa ja arvoketjuissa”, Thuy paljastaa.

Aiomme rakentaa työkaluja, joilla mitataan ympäristövaikutuksia sekä parannetaan yhteiskunnallisia ja hallinnollisia vaikutuksia liiketoiminnassa ja arvoketjuissa.

Thuy Mai-Moulin kestävän kehityksen päällikkö, Fellowmind

”Haluamme myös jatkossa sisällyttää kestävän kehityksen näkökulmia mahdollisimman moneen ’normaaliin’ asiakasprojektiin. Se voi tarkoittaa pienempää tai suurempaa osaa projektista. Esittelemme erilaisia kestävän kehityksen ratkaisuja kaikille yli 2 000 Fellowmindin työntekijälle asian edistämiseksi sekä yrityksemme sisällä että sen ulkopuolella.” 

Tällä alueella on varmasti paljon mahdollisuuksia ja innovaatiopotentiaalia. ”Työskentely kestävän kehityksen hyväksi on intohimoni. Näen selkeästi toimintamme tarkoituksen, ja se on todella mielekästä, sillä saamme joka päivä aikaan positiivisia vaikutuksia”, kertoo Thuy iloisen näköisenä.

Kiinnostuitko? 

Thuy Mai Moulin
thuy.mai-moulin@fellowmindcompany.com
+31 6 57608207

Thuy Mai-Moulin aloitti työskentelyn Fellowmindin kestävän kehityksen päällikkönä elokuussa 2022. Fellowmindin lisäksi Thuy toimii myös Elsevierin julkaisujen ja tieteellisten lehtien, kuten Cleaner Production ja Renewable and Sustainable Energyn, vapaaehtoisena tarkistajana.

Hän on erittäin kiinnostunut tieteen ja liiketoiminnan vallankumouksesta. Hän seuraa tiiviisti Andrew Hubermania (neurotiede), David Sinclairia (pitkäikäisyys ja terveelliset elämäntavat), Ray Daliota (liiketoiminnan transformaatio) ja Vanessa van Edwardsia (viestintä). Arkielämässään Thuy nauttii lukemisesta, kasvisruuan laittamisesta ja voimajoogasta.