Paluumuuttajan tarina: Uudet uramahdollisuudet ja yhteisöllisyys houkuttelivat Eveliinan takaisin

Tämän vuoden tammikuussa Fellowmindin johtavana konsulttina aloittanut Eveliina Sivlén on onnellinen paluumuuttaja. Eveliina palasi vanhaan työyhteisöönsä muutaman muualla työskennellyn välivuoden jälkeen. Mukana paluumuuttajalla oli repullinen uusia kokemuksia.

Paluumuuttajan tarina: Uudet uramahdollisuudet ja yhteisöllisyys houkuttelivat Eveliinan takaisin

Tunne ammatillisesta arvostuksesta ja yhteenkuuluvuudesta toivat Eveliinan takaisin tuttuun työyhteisöön muutaman muualla vietetyn työvuoden jälkeen. Ennen työvuosia muualla Eveliina työskenteli osana silloisen Project-IT:n rautaista projektinhallinnan ammattilaisten työyhteisöä.

Project-IT sulautui osaksi Fellowmindia vuoden 2021 kuluessa Eveliinan vielä työskennellessä muualla.

”Kuullessani Project-IT:n sulautumisesta osaksi isompaa Fellowmindia, olin ensiksi huolissani, että pienen yrityksen ihmislähtöisyys, ketteryys ja yhteisöllisyys katoaisivat. Kun tutustuin Fellowmindin arvoihin, huomasin kuitenkin hyvin pian, että yrityksessä on edelleenkin tallella pienen yrityksen ammatillinen arvostus, arvot ja yhteisöllisyys. Ja tämän lisäksi suuren yrityksen tuki, tarjonta ja uramahdollisuudet”, kertoo Eveliina päätöksestään palata takaisin.

Projektipäällikkönä alkukartoituksesta karonkkaan

Eveliina on tehnyt pitkän työuran liiketoiminta- ja IT-projektien parissa projektipäällikkönä. Hän on työskennellyt myös monipuolisesti eri toimialoilla. Finanssitoimiala on ollut aina vahvasti edustettuna Fellowmindin (ent. Project-IT) asiakkuuksissa, mutta toimialan sisällä erilaiset asiakasprojektit ovat olleet monipuolisia ja saattaneet liittyä yhtä lailla terveyteen kuin vakuutuksiinkin.

”Mielekkääksi työn tekee se, että pääsen konkreettisesti parantamaan asiakkaalle tärkeitä tukifunktioita, kuten työntekijöiden päivittäin käyttämiä työkaluja. Projekteissa olemme kehittäneet sekä olemassa olevia järjestelmiä ja prosesseja että luoneet kokonaan uusia tuotteita. Minulle ei ole koskaan ollut merkitystä asiakkaan toimialalla tai sillä, mikä taustajärjestelmä tai työkalu asiakkaalla on käytössään”, Eveliina muistelee.

Käytännössä projektipäällikkö huolehtii projektin alkukartoituksesta, laskelmista, tehtävien suunnittelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä tarvittaessa työnohjauksesta, jotta tarvittavat työt tulevat tehdyksi. Ruohonjuuritasolla työhön kuuluu myös palavereiden järjestämistä ja johtamista, raportointia, viestintää ja eteen tulevien ongelmien ratkaisua.

Paluumuuttajan tarina: Uudet uramahdollisuudet ja yhteisöllisyys houkuttelivat Eveliinan takaisin

Repullinen uusia kokemuksia

Ensimmäisten työvuosiensa jälkeen silloisella Project-IT:llä Eveliina kartutti kokemusta ja osaamista toisaalla. Uudet kokemukset toisaalla ovat kehittäneet Eveliinaa monipuolisesti ammattilaisena.

”Ensimmäisenä lisäoppina sain paljon uutta kokemusta datalähtöisyydestä ja master datan käytöstä. Tiedolla johtamisen taustalla on datalähtöisyys ja se on tärkeä asia liiketoiminta- ja IT-projekteissa”, kertoo Eveliina.

Tiedolla johtamisen lisäksi ketterä kehittäminen on yleistynyt yrityksissä ja tullut osaksi projektinhallinnan arkea.

”Toisena lisäoppina kävin SAFe Lean Portfolio Management -koulutuksen. Lean portfolionhallinnan koulutuksessa opitaan tarpeelliset lean-portfolionhallinnan työkalut ja tekniikat, joita voidaan hyödyntää kaikilla lean-portfolionhallinnan osa-alueilla. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi strategian ja investointien rahoitus, ketterän portfolion operointi ja lean-hallintomalli”, Eveliina täydentää.

Eveliina tarkentaa, että SAFe eli Scaled Agile Framework on skaalautuva ketterän kehittämisen malli. Mallia käytetään, kun haluamme projekteissa tehdä ketterästi jotain isompaa. Malli kehittyy koko ajan hyödyntäen aitoja kokemuksia sekä parhaita käytäntöjä, ja mallia työssään käyttäville ammattilaisille tarjotaan jatkuvasti uusia koulutuksia.

Mikään ei ole valmista, vaan uusi Fellowmind rakennetaan yhdessä.

Eveliina Sivlén

Tekijöidensä näköinen Fellowmind

Johtavan konsultin ja projektipäällikön työssä tärkeää on jatkuva itsensä kehittäminen. Välivuosien aikana uudistuneen työnantajan tarjoamat koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuus kehittää itseään kiehtoivat Eveliinaa - ja saivat lopulta palaamaan. Fellowmind työnantaja tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista silloin, kun kullekin työntekijälle parhaiten sopii.

”Kukaan ei voi antaa itsestään loputtomasti, välillä täytyy myös itse saada jotakin. Se auttaa jaksamaan”, Eveliina kiteyttää.

Entä miltä näyttää tulevaisuus kansainvälisessä yrityksessä, jossa työskentelee tällä hetkellä 1 750 asiantuntijaa kuudessa eri Euroopan maassa?

”Aikaisemmin työssäni olen tehnyt myös tuotteistamista. Sen ajattelumallin kautta huomasin, että jokainen Fellowmindin työntekijä voi omalla panoksellaan osallistua ja luoda uudesta yrityksestä todella upean kokonaisuuden. Uskon, että meillä kaikilla on sellainen tunne, että voimme vaikuttaa siihen, minkälaisessa yrityksessä me työskentelemme tulevaisuudessa. Mikään ei ole valmista, vaan uusi Fellowmind rakennetaan yhdessä”, kiteyttää Eveliina.

Jos työ osana Fellowmindin monipuolista ja ammattitaitoista asiantuntijajoukkoa kiinnostaa, käy katsomassa avoinna olevat työpaikkamme. Mikäli työskentelet mieluummin itsenäisenä konsulttina arvostettujen suomalaisten yritysten projektitoimeksiannoissa, käy katsomassa lisätietoja IT-alan ammattilaisten Vinssi by Fellowmind -verkostostamme.

Ninna Linnainmaa

Ninna on pitkän linjan projektiammattilainen, joka on hiljattain siirtynyt Fellowmindin Project Services -yksiköön People leadin rooliin. Fellowmindin arvoihin, kuten tosissaan, mutta ei liian vakavastion Ninnan helppo yhtyä. Ninnan mielestä yrityksen ihmisläheiset arvot takaavat sen, että uusia asiantuntijoita on hienoa houkutella liittymään osaksi kasvavaa joukkoamme. Yritystä, jossa itse viihtyy on helppo myydä - tämä tapahtuu kertomalla avoimesti, mitä arkemme on.
Ole yhteydessä Ninnaan: