Thuy Mai-Moulin: "Bæredygtighedsarbejde er min passion i livet"

Thuy Mai-Moulin er født i Vietnam, hvor hun var vidne til miljøforringelser på grund af hurtig industrialisering. Derfor er hendes mission i arbejdslivet forankret i at skabe positive resultater hos Fellowmind og for Fellowminds kunder. "Jeg finder formålet og meningen med mit arbejde i samarbejde med kolleger hver dag." Læs mere om Thuys imponerende karriere i dette blogindlæg, og bliv klogere på, hvordan hun vil hjælpe Fellowminds kunder med at fremskynde den grønne omstilling.

Ho Chi Minh City, Vietnam

"Det handler ikke længere om, hvorvidt vi ønsker, at vores virksomheder skal være bæredygtige. Den Europæiske Union har allerede implementeret klimaloven, der kræver, at Europas økonomi og samfund skal være klimaneutrale i 2050. I henhold til EU’s klimalovgivning spiller alle sektorer i økonomien en rolle. Det er således kun et spørgsmål om, hvilke virksomheder der hurtigst kan (re)designe deres forretningsaktiviteter til at være bæredygtige og klimasikre – og i dette tilfælde kan bæredygtighedsrelaterede teknologier være en stor game changer."

Det handler ikke længere om, hvorvidt vi ønsker, at vores virksomheder skal være bæredygtige. Europas økonomi og samfund skal være klimaneutrale i 2050.

Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager, Fellowmind
Thuy Mai-Moulin portrait

Thuy Mai-Moulin, Fellowminds nye Sustainability Manager begyndte at arbejde i virksomheden i august 2022 og har allerede vigtige fakta at dele med alle vores bloglæsere. I løbet af de første uger har hun arbejdet sammen med vores Group Sustainability Director og andre fellows med fokus på bæredygtighed fra forskellige regioner, herunder Holland, Finland og Sverige, om at udarbejde et arbejdsprogram for det nye Center of Excellence for Sustainability (CoE Sustainability).

Snart vil teamet blive udvidet med en ekspert fra Danmark. Det overordnede mål er, at Center of Excellence for Sustainability også skal have en Sustainability Lead i de resterende Fellowmind-lande, Tyskland og Polen. Læs mere om udnævnelserne i vores nyhedsartikel.

Hvem er Thuy, og hvorfor valgte hun at arbejde i en teknologivirksomhed?

At være vidne til forurening førte til passion for bæredygtighed

Thuy blev født i Vietnam i en periode med en hurtigt voksende økonomi og desværre også til en hurtig forringelse af miljøet. "Allerede for mere end 20 år siden så jeg omfattende luftforurening, spildevandsudledning direkte ud i floder og søer, der forgiftede vandlevende planter og arter på grund af industrialiseringen. Jeg ønskede at gøre en indsats for at forbedre miljøforholdene, så jeg valgte at læse miljøteknik på et nationalt universitet," fortæller Thuy om sine første år inden for bæredygtighed.

Traffic in Hanoi Vietnam

Jeg så omfattende luftforurening, spildevandsudledning direkte ud i floder og søer, der forgiftede vandplanter og arter, og jeg ønskede at gøre en indsats for at forbedre forholdene.

Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager, Fellowmind

Senere fik hun mulighed for at studere vandressource-teknik på universitetet i Leuven i Belgien, samt miljøplanlægning og -forvaltning på Institut for Vanduddannelse i Holland. "Jeg valgte at læse både tekniske og ledelsesmæssige fag for at få en grundig forståelse af, hvad jeg virkelig kunne levere ikke kun på nationalt men også på globalt plan."

Efter at have afsluttet sine masteruddannelser, deltog Thuy i mange internationale projekter gennem sit arbejde som programansvarlig, miljøkonsulent samt bæredygtigheds-ekspert og -leder i forskellige organisationer.

"Jeg havde mulighed for at arbejde med virksomheder, der har forretningsaktiviteter på mange kontinenter. De har omfattende forsyningskæder og har indflydelse på en række forskellige arbejdsstyrker og berørte lokalsamfund. Det fik mig til at forfølge udvidede emner ikke kun om miljøpåvirkninger men også om andre bæredygtighedspåvirkninger," fortæller Thuy.

For at forstå mere om forskellige forretningsmæssige påvirkninger har Thuy forstærket bæredygtighedsområdet yderligere ved universitetet i Utrecht, hvorfra hun dimitterede med en ph.d.-grad i filosofi for to år siden.

Thuy har en stærk baggrund inden for emner som bioenergi og bioøkonomi, men hun vil også gerne levere bæredygtighedsløsninger til virksomheders sociale og ledelsesmæssige spørgsmål, altså hvordan de overholder internationale bæredygtighedsstandarder. "Jeg mener, at bæredygtighedsindsatsen bør være omfattende. Mit mål er at hjælpe virksomheder med at skabe positive forandringer mange steder i samfundet," understreger hun.

Bæredygtighedsindsatsen bør være omfattende. Mit mål er at hjælpe virksomheder med at skabe positive forandringer mange steder i samfundet.

Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager, Fellowmind

Teknologien understøtter bæredygtighedsindsatsen

Det er helt sikkert en imponerende karriere, men hvorfor har en teknologivirksomhed som Fellowmind ansat en erfaren bæredygtighedsekspert? Planlægning og implementering af ERP-løsninger til kunder har da ikke noget med bæredygtighed at gøre, vel?

"Det har faktisk meget med bæredygtighed at gøre. Teknologivirksomheder kan forbedre driften, optimere og bedre styre værdikæderne og forbedre kundeservicen, så det sparer penge for kunderne og også bidrager til at reducere energiforbruget, sænke emissionerne og lette arbejdsforholdene for forskellige interessenter og dermed gør det muligt at håndtere forskellige miljømæssige, sociale, og forvaltningsmæssige påvirkninger," siger Thuy. Thuy har masser af eksempler.

FN anslår, at efterspørgslen på fødevarer vil stige med 70 % inden 2050, så landmændene er nødt til at få alt det, de kan, ud af jorden, for at kunne brødføde de voksende befolkninger. Men de skal gøre det uden at forringe jorden eller forurene miljøet.

I Holland har landmændene erkendt, at teknologien kan hjælpe dem med at forstå yderligere miljøforhold, der påvirker landbrugets udbytte, og bedre styre det stadigt mere komplekse miljø, som de opererer i. Gennem en unik smart-enhedsapp kaldet FarmViewer, der er udviklet af Fellowmind-eksperter, er landmændene nu i stand til at træffe mere velinformerede beslutninger på hvert trin i landbrugets cyklus – fra før såning til høst og videre frem.

Gennem en smart-enhedsapp kaldet FarmViewer er landmændene i stand til at træffe mere informerede beslutninger på hvert trin i jordbrugscyklussen.

Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager, Fellowmind

I Danmark har produktionsvirksomheden Vald.Birn lanceret et projekt sammen med Fellowmind for at indsamle energi- og procesdata fra smelteovne, maskineri og andet produktionsudstyr.

Vald.Birn smelter genbrugsmetal til nye produkter, som kræver en stor mængde varmeenergi for at holde jernet supervarmt til forarbejdning. Målet med projektet er at opnå bedre dataindsigt, der kan føre til beslutninger om at reducere energiforbruget i virksomheden markant og samtidigt reducere klimapåvirkningerne.

Det giver jo god mening. Men der er endnu ikke et eksempel på en ERP-løsning?

"Jo, vi har også ERP-løsninger. I Finland har superfood-producenten Puhdistamo med sit Pureness-mærke på den internationale arena netop implementeret en ny ERP-løsning baseret på Microsoft Dynamics 365 Business Central," siger Thuy. Med det nye ERP-system kan Puhdistamo-teamet nu bedre planlægge og forudsige deres indkøb af råmaterialer, produktion og logistik.

"Det betyder, at der er færre værdifulde råvarer, såsom gojibær, der bliver for gamle og skal kasseres. Derudover kan kunderne købe friske produkter med høj ernæringsværdi og med den længst mulige udløbsdato, så færre superfood-produkter ryger i skraldespanden i den ende," forklarer Thuy.  

Fra Excel-filer til praktiske og intelligente bæredygtighedsværktøjer

Men hvad så med fremtiden? Hvad er Thuys fokusområder fremadrettet, og hvordan vil hun blive involveret i kundeprojekter?

"Fellowmind etablerer og implementerer omfattende interne bæredygtighedspolitikker og leverer parallelt med dette bæredygtige teknologiske løsninger til vores kunder. Derfor vil jeg gå sammen med dedikerede fellows, dele viden om bæredygtighed og oplære mine kolleger i forskellige praksisser inden for bæredygtighed. Vi har nu et helt team af motiverede og dygtige fagfolk på plads. Jeg er sikker på, at vi sammen er i stand til at hjælpe mange virksomheder med at træffe konkrete foranstaltninger for at bevæge sig videre ind i en mere bæredygtig fremtid," fortæller Thuy og fortsætter:

"Den Europæiske Union har gjort det klart, at den vil fremskynde den digitale omstilling i retning af CO2-neutralitet. Ved at kombinere bæredygtighedsteknologi med alle de andre digitale løsninger kan vi virkelig levere mere effektive bæredygtighedstjenester til vores kunder og skabe positive resultater for mennesker på vores klode."

Center of Excellence for Sustainability group picture

Ved at kombinere bæredygtighedsteknologi med andre digitale løsninger kan vi skabe positive resultater for mennesker på vores klode.

Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager, Fellowmind

Arbejdet er altså i gang, og der er allerede kunder, der er interesserede i vores bæredygtighedsteknologiske løsninger. Microsoft har også været aktiv med hensyn til at tale om bæredygtighed, siden deres nye løsning Cloud for Sustainability blev tilgængelig fra juni 2022.

"Hidtil har det krævet en masse manuelt arbejde for virksomhederne at registrere drivhusgasemissioner (GHG), hvor de skulle indsamle relevante oplysninger, lægge dataene i Excel-ark og indberette deres GHG-emissioner. Microsofts nye løsning er helt klart en opgradering – den gør indberetningen mere effektiv, brugervenlig og opdateret," fortæller Thuy. "Løsningen er helt ny, og derfor er der stadig plads til forbedringer. Vi arbejder tæt sammen med Microsoft om denne udvikling og gør udviklerne opmærksom på vores kunders ønsker."

Arbejdet i Center of Excellence for Sustainability hos Fellowmind er imidlertid ikke kun begrænset til implementeringerne af Microsofts Cloud for Sustainability. "Vi vil opbygge Fellowmind-mærkede værktøjer til at måle både miljøpåvirkninger samt forbedre de sociale og forvaltningsmæssige påvirkninger langs forretningsaktiviteterne og værdikæderne," afslører Thuy.

Vi vil opbygge værktøjer til at måle både miljøpåvirkninger samt forbedre de sociale og forvaltningsmæssige påvirkninger langs forretningsaktiviteterne og værdikæderne.

Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager, Fellowmind

"Vi ønsker også at inkludere bæredygtighedsaspekter i så mange "normale" kundeprojekter som muligt fremover. Det kan omfatte en mindre eller større del af projektet, men vi vil introducere forskellige bæredygtighedsløsninger til alle vores over 2.000 fellows, så handlingerne spredes både inden for og uden for vores virksomhed."

Der er helt sikkert en masse muligheder og innovationspotentiale inden for dette område. "Bæredygtighedsarbejde er min passion i livet! Jeg kan se formålet med det, vi gør, og det er virkelig meningsfuldt på grund af de positive resultater, vi skaber hver dag," siger Thuy, der ser meget glad ud.

Vildu vide mere?

Thuy Mai Moulin
thuy.mai-moulin@fellowmindcompany.com
+31 6 57608207

Hvem er Thuy?  

Thuy Mai Moulin begyndte at arbejde som Fellowminds Sustainability Manager i august 2022. Udover sin professionelle mission hos Fellowmind er Thuy også frivillig bedømmer for Elsevier-publikationer og videnskabelige tidsskrifter som Cleaner Production og Renewable and Sustainable Energy.

Hun er meget interesseret i videnskab og forretningsrevolution. Hun følger nøje Andrew Huberman (neurovidenskab), David Sinclair (lang levetid og sund livsstil), Ray Dalio (virksomhedstransformation) og Vanessa van Edwards (kommunikation). I sit daglige liv nyder Thuy at læse, lave plantebaseret mad og dyrke poweryoga.