Få indsigt i effekten af bæredygtighed

Bæredygtighed er blevet en vigtig søjle i enhver moderne virksomhed. At måle virksomheders CO₂-aftryk handler ikke kun om fabrikker, kontorer og mobilitet, men også om at få indsigt i hele kæden. Hvordan opnår du dette, og hvordan kan teknologien hjælpe dig?

Selvom flere og flere virksomheder erkender, at bæredygtighed er afgørende for deres forretningsmæssige fremtid, har mange svært ved at måle deres aktiviteters miljøpåvirkning. Det er dog nødvendigt. Forskellige bestemmelser tvinger organisationer til at rapportere om dette aspekt, hvilket ikke mindst skyldes et europæisk direktiv, der kræver, at børsnoterede virksomheder skal medtage målinger af bæredygtighed i deres årsrapporter.

Det skal både store og små virksomheder forholde sig til. Direktivet foreskriver, at virksomheder, der skal rapportere om bæredygtighed, skal have indsigt i deres forsyningskæde. Det betyder, at leverandører, transportkanaler, detailhandlere og andre samarbejdspartnere også skal have disse oplysninger til rådighed. Antag, at en børsnoteret virksomhed handler med en virksomhed, der ikke kan dokumentere, hvordan den opfylder sine bæredygtighedskriterier. I så fald vil den være tvunget til at skifte til en alternativ leverandør, der har en bæredygtig drift og kan bekræfte dette med data.

Det er en kendsgerning, at kunder i stigende grad stemmer med deres pengepung og foretrækker at købe fra bæredygtige virksomheder. Deloitte-undersøgelser fra 2021 viser, at 28 procent af kunderne allerede er holdt op med at købe bestemte produkter på grund af etiske eller miljømæssige hensyn. Når bankerne yder lån til virksomheder, stiller de også i stigende grad krav om, at virksomhedens drift er bæredygtig. Derfor er bæredygtigt iværksætteri ikke længere blot et socialt ansvarligt mål; det er vigtigt for fortsat at drive forretning.

Gaining insight into the impact of sustainability_hero.jpg

Typer af bæredygtighed

Hvilke kriterier, der skal opfyldes, afhænger af sektoren. Alle virksomheder skal håndtere deres energiforbrug, men for nogle brancher er det vigtigere at reducere CO₂-udledningen. For andre er det mere presserende at etablere en infrastruktur til genbrug, upcycling og genfremstilling af materialer. Produktion ser på optimering i hele forretningskæden med intelligente fabrikker, mens finans indsamler ESG-data for at rapportere om compliance. Under alle omstændigheder bør virksomheder opstille bæredygtighedsmål og bruge data til at klarlægge, hvordan disse mål nås.

Du er nødt til at vide, hvad du udleder, forbruger og forurener, før du kan måle effekten af nye planer. En sådan baseline kan for eksempel etableres med en løsning som Microsofts Cloud for Sustainability. Virksomheden har det ambitiøse klimamæssige mål at være energineutral i 2030. Det betyder, at forretningsaktiviteterne ikke genererer CO₂-udledning, for eksempel ved at dække deres strømforbrug udelukkende med solenergi.

Cloud for sustainability er i øjeblikket stadig i en testfase, men kunderne vil snart kunne bruge dette miljø til at gøre deres rejse mod bæredygtighed mere håndgribelig. Det hele starter med målinger. SaaS-løsningen identificerer, hvilke datakrav der er, hvad der umiddelbart er tilgængeligt, og hvilke data der kan bruges – og forsøger at udfylde eventuelle huller med statistiske modeller. Det giver kunderne en umiddelbar indsigt i, hvor de står i forhold til energiforbrug m.m.

Sammen kan vi mere

Det er en fordel for sådanne planer, at andre virksomheder også tager skridt i retning af bæredygtighed. Energineutral drift er i sig selv er én ting, men hvis detailhandlere, distributører og kunder stadig forurener, er den samlede forretningskæde langt fra energineutral.

Det er derfor, det er så vigtigt at arbejde tæt sammen i kæden. Fellowmind deler Microsofts mål om at arbejde energineutralt i 2030 og har underskrevet sit partnerløfte for en lysere fremtid. Dette løfte er et løfte om at fremme samarbejde, inspirere vores partnere og kunder og udvikle nye løsninger, der fremmer bæredygtighed.

At gøre virkningerne håndgribelige

Kort fortalt handler det om at måle den aktuelle indvirkning, sætte mål og derefter tilpasse virksomheden ved at bruge grøn energi og udskifte udstyr, der ikke er bæredygtigt. Overvej også tiltag såsom justering af energimærkningerne for bygninger. D-mærket er ikke længere tilstrækkeligt til kontorer fra den 1. januar 2023, hvilket betyder, at der er behov for renoveringer som f.eks. tilpasning af luftkvalitets-systemet, anvendelse af tredobbelt glas, udskiftning af gamle energislugende maskiner og meget mere. Med data fra før og efter ændringen kan du gøre virkningen af tiltag håndgribelig for virksomheden, kunderne og andre interessenter.

Kontakt

Mikkel Aude
Executive Director, Denmark
+45 27 22 33 67
mikkel.aude@fellowmind.dk